Kunstutvalget for utsmykking av Glommasvingen skole presenterte i går vinneren for hovedprosjektet; utsmykking av klatretårnet.

Annonse

Kunstverket skal utføres i glass, og dekke det 12 meter høye og 11 meter brede tårnet på hjørnet av idrettshallen.

Skogen synger

Etter utlysning om å melde sin interesse for utsmykking av det nye klatretårnet var det hele 41 kunstnere som meldte seg. Av disse ble fem kunstnere eller kunstnergrupper invitert til å lage et konkourranseutkast som ble lagt frem for juryen i desember i fjor. Etter nøye gjennomgang av de ulike prosjektene valgte en enstemmig jury Jenny Alnæs og hennes prosjekt «Skogen synger & Oppstadåa».

Lokal forankring

Jenny sier selv at ideen bygger på naturmystikk. Prosjektet er et lokalt forankret kunstprosjekt med referanser til skog, tømmerfløting, vannveier, elvedelta og lokale rødlistearter. Diktene til Hans Børli har også vært insiprasjon.

Verket består av to deler: den ene dekker hele klatretårnets fasade. Her er skogen og Glomma representert i form av et collage i grønne toner, med bilder fra Sør-Odal, samt Glomma og svingen som har gitt navn til den nye skolen. Kunstverket utføres i glass. Oppstadåa vil pryde glassfasaden ved inngangspartiet til skolen.

Kunstnerens forslag sett fra kantina på Glommasvingen

Trenger dine bilder

Kunstutvalget ledes av varaordfører Heidi Hitland, som er godt fornøyd med juryens valg:

«Vi føler oss trygge på at dette vil bli et flott signalbygg, og gleder oss veldig til å se kunstverket ferdig»

Før den tid skal kunstneren ut i naturen i Sør-Odal for å ta flere bilder til collagene. Kanskje kan du hjelpe også? Jenny ønsker nemlig å motta bilder fra skogen i Odalen, gjerne med dyr, og helst i grønne toner. «Skogen synger» er en stor fotocollage på 135 m2, og består av et utall fotografier med skogsbilder fra Skarnes og lignende skogsmiljøer. Frodige grønne oversiktsbilder og detaljer skal settes sammen i lag på lag til en fabulerende eventyrfortelling om skogens hemmelige stier og rom.

Jenny ønsker å invitere lokalbefolkningen til å levere egnet billedmateriale til verket i form av foto som du har tatt på dine turer i vår- og sommerhalvåret. Bildene kan gjerne inneholde dyr. Fotografiene vil bli bearbeidet og smeltet sammen med kunstnerens egne foto, til et helhetlig verk.

Bilder kan sendes til Jenny på e-post

Rektor Linda Stranden, assisterende rektor Sverre Dølvik, ordfører Knut Hvithammer og prosjektleder Ole Gunnar Holen beundrer utkastet til det nye kunstverket

«Jeg ser frem til å bli bedre kjent med området rundt Skarnes, og gleder meg til å gå i gang med jobben. Jeg håper at så mange som mulig ønsker å være bidragsytere til verket ‘Skogen synger’.»

Utstilling på biblioteket

Vinnerutkastet står utstilt sammen med de andre fire forslagene på Sør-Odal bibliotek, og kan sees i bibliotekets åpningstid.

Se konkurranseutkastet for «Skogen synger» og «Oppstadåa»
Se juryens uttalelse

Skolen og klatretårnet