Ny søknadsrunde for Odal Næringsfond

Annonse

Første søknadsrunde til Odal Næringsfond er tidlig i 2024 med frist 21.2.24.

Fondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til  videreutvikling av eksisterende bedrifter i Nord- og Sør-Odal kommuner, samt til felles næringsrettete tiltak i regionen 

Hovedmålet er å skape nye og varige arbeidsplasser. Bosettingshensyn kan vektlegges.

Legg inn din søknad i Regionalforvaltning