Frist for søknad til Odal Næringsfond for 2. kvartal er 16. mai

Annonse

Søknadsportalen for Odal Næringsfond for 2. kvartal 2023 er nå åpen for søknader.

Vi anbefaler å lese utlysningsteksten nøye. Det er viktig at nødvendige dokumenter vedlegges søknaden slik som forretningsplan, investeringsplan, prosjektplan, oppstarts- og driftsbudsjett er vedlagt. Det finnes maler til dette på altinn.no.

Søk på Regionalforvaltning.no