[vc_row][vc_column]

Odal næringsfond

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Odal næringsfond ble etablert av Odal Sparebank og Nord- og Sør-Odal kommune i 2021.

Fondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til ​videreutvikling av eksisterende bedrifter i Nord- og Sør-Odal kommune, samt til felles næringsrettete tiltak i regionen. ​

Hovedmålet er å skape nye og varige arbeidsplasser i Odalen.

I løpet av 2021 ble det delt ut kr 910 000 til 21 ulike bedrifter.

Søknadsfrist 3. kvartal 2022 er 1. september.

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][tdm_block_button button_text=»Søk Odal næringsfond» button_size=»tdm-btn-lg» content_align_horizontal=»content-horiz-center» button_url=»https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2275&Cookie=0″ button_open_in_new_window=»yes»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row row_divider_top=»tdc-divider17″ row_divider_bottom=»tdc-divider17″][vc_column][vc_empty_space][vc_empty_space]

Frist for søknad Odal næringsfond 3. kvartal er 29. august

Søknadsportalen for Odal Næringsfond for 3. kvartal 2023 er nå åpen for søknader. Vi anbefaler å lese utlysningsteksten nøye. Det er viktig at nødvendige dokumenter...

Tilskudd fra Odal Næringsfond 2. kvartal

Grinna Sag og Høvel AS fikk 30.000 kroner i tilskudd til utarbeidelse av webside og kontraktsmaler. Bedriften er under etablering på Granerud i Nord-Odal....

Søknadsfrist Odal næringsfond 2. kvartal nærmer seg

Fristen for å søke midler fra Odal næringsfond i denne runden er 27. mai. Søk på regionalforvaltning.no Odal næringsfond ble etablert av Nord- og Sør-Odal kommune...
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

Støtteformer

Næringsfondets midler skal prioriteres som støtte og stimulering for søkere som ønsker å starte egen virksomhet eller utvikle eksisterende bedrift i tråd med næringsfondets satsingsområder. 

For årene 2022 – 2024 prioriterer næringsfondet primært å gi tilskudd til: 

 • Grønn omstilling – inkludert støtte til blant annet miljømerking av virksomhet og produkter og mulighetsstudier for eksempel innen sirkulærøkonomi og ressursoptimalisering. 
 • Etablering av tjenestetilbud som ikke finnes i Odalen fra før. 
 • Knoppskyting og utvikling av varer og tjenester med basis i Odalens komparative fortrinn. 
 • Kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og digital markedsføring.  
 • Systemer for effektiv administrasjon og ledelse i oppstartsfase. 
 • Entreprenørskap blant unge, kvinner og innvandrere. 
 • Andre prosjekter innen satsingsområdene i Byregionprogrammet (Næringsstrategi for Kongsvingerregionen) 
  • Bioøkonomi 
  • Industri 
  • Bygg- og anlegg 
  • Logistikk 
  • Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting (KIFT)

Innenfor næringsfondets ramme kan det også gis støtte til prosjekter innenfor kommunale initiativ som kan utløse utvikling av næringsliv,  men da hovedsakelig innenfor de ovennevnte satsingsområdene.

Tilskuddene til foretak/bedrifter gis primært til;

 • ​Bedriftsutvikling: forprosjektering/planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelse, kompetanseheving. Tilskudd gis inntil 50%  av totalrammen for tiltaket. Det gis ikke tilskudd til ordinær drift.
 • Investeringer: Det kan gis investeringstilskudd og eller lån. Det gis ikke tilskudd til lett omsettelige driftsmidler som IT-utstyr, motorkjøretøy etc., eller oppussing av lokaler. Tilskudd gis inntil 50% av totalrammen for tiltaket. ​

Tilskudd til andre aktører/tilretteleggere:​

 • Kompetansefremmende tiltak. Nettverksbygging. Joint  ventures.​

Hvilke kostnader kan tilskuddet IKKE dekke:​

 • ​​Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.​
 • Kausjon eller annen økonomisk garanti.​
 • Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital.​
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 • Drift av eller  investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.​
 • Politikkforberedende aktiviteter, herunder kjøp av tjenester i samband md utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser.
 • Det gis  ikke støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke dersom de er påbegynt.​

Spesielle​ vilkår​

Odal  næringsfond er ikke et investeringsselskap og går derfor ​ikke ​inn som eier i en virksomhet, men kan stille krav om innsyn eller observatørplass i styre til en bedrift.​​

Representanter utpekt av fondet​ kan ​være aktivt med i  utviklingen av  prosjektet med oppfølging​ og ​kompetanse.​

Midler fra ​fondet skal  ikke​ føre ​til ​uheldig konkurransevridning i Odalen.​

Lån gis normalt uten sikkerhet, og løpetid er normalt 4 år eller mindre. Normalt gis rentefritak og inntil to års avdragsfritak.​

Tilskudd kan utbetales ved oppstart, delutbetales eller sluttutbetales etter hensiktsmessighet.

​Søknad

Søknad opprettes på regionalforvaltning.no. Søk etter «Odal næringsfond». Søkandene behandles av en jury fire ganger per år.

Informasjon

Sør-Odal kommune: John.kristian.strand@sor-odal.kommune.no.

Nord-Odal kommune: eva.snare@nord-odal.kommune.no.

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]