Fristen for å søke midler fra Odal næringsfond i denne runden er 27. mai.
Annonse

Søk på regionalforvaltning.no

Odal næringsfond ble etablert av Nord- og Sør-Odal kommune og Odal Sparebank i 2020 og har som formål å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter i Odalen, samt stimulere til felles næringsrettete tiltakHovedmålet er å skape nye og varige arbeidsplasser og fremme bosetting i kommunene.

For årene 2022 – 2024 prioriterer næringsfondet primært å gi tilskudd til: 

  1. Grønn omstilling – inkludert støtte til blant annet miljømerking av virksomhet og produkter og mulighetsstudier for eksempel innen sirkulærøkonomi og ressursoptimalisering. 
  2. Etablering av tjenestetilbud som ikke finnes i Odalen fra før. 
  3. Knoppskyting og utvikling av varer og tjenester med basis i Odalens komparative fortrinn. 
  4. Kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og digital markedsføring.  
  5. Systemer for effektiv administrasjon og ledelse i oppstartsfase. 
  6. Entreprenørskap blant unge, kvinner og innvandrere. 
  7. Andre prosjekter innen satsingsområdene i Byregionprogrammet (Næringsstrategi for Kongsvingerregionen) 

Disse fikk tilskudd første kvartal

Odal næringsfond fikk åtte søknader 1. kvartal. Av disse fikk fire bedrifter innvilget tilskudd.

Nordic Horsecare AS

Nordic Horsecare AS tilbyr hudpleieprodukter for hester (og andre husdyr) under merket Bio Power Protection. De får støtte fra Odal næringsfond til markedsføring.

Storsjøen Hus og hytter AS

Storsjøen hus og hytter utvikler og markedsfører egne hus-og hyttemodeller. Modellene er tegnet av Granberget Arkitektur AS. Bedriften får støtte til ferdigstilling av huskatalog og hjemmeside.

Eksempel på husmodell. Skjermdump fra mulig katalog.

KAMV AS

KAMV tilbyr løsninger laget på alt fra manuelle dreiebenker til avanserte CNC-dreie og -fresemaskiner. For å kunne utføre oppdrag med korte tidsfrister, til blant annet industribedrifter der nedetid på produksjonslinjer er svært kostbar, får de både tilskudd og tilbud om lån til anskaffelse av vannskjærer til verkstedet.

Skredder Punsvik

Skredder Punsvik (Oakleaf Tailor) ønsker å skape en kolleksjon med 15-25 plagg designet med holdbarhet og bærekraft for øye, sydd av miljøvennlige materialer. Bedriften får tilskudd til nødvendige innkjøp for å få på plass en prøvekolleksjon.

Foto: Skredder Punsvik (https://www.oakleaftailor.com/)