Hjem Næring Odal næringsfond

Odal næringsfond

Tilskudd fra Odal Næringsfond 2. kvartal

Grinna Sag og Høvel AS fikk 30.000 kroner i tilskudd til utarbeidelse av webside og kontraktsmaler. Bedriften er under etablering på Granerud i Nord-Odal....

Søknadsfrist Odal næringsfond 2. kvartal nærmer seg

Fristen for å søke midler fra Odal næringsfond i denne runden er 27. mai. Søk på regionalforvaltning.no Odal næringsfond ble etablert av Nord- og Sør-Odal kommune...

Årets første søknadsfrist Odal næringsfond er 27. februar

Odal næringsfond lyser ut over 800 000 til næringslivet i Nord- og Sør-Odal for 2022. Søknadsfrist for 1. kvartal er 27. februar. Les mer om fondet...

Nye tilskudd fra Odal næringsfond

Juryen i Odal næringsfond hadde sitt siste møte i år tirsdag 7. desember. Her ble det til sammen delt ut kr 185 000,- fordelt...

Fem fikk tilskudd fra Odal næringsfond i 3. kvartal

Odal næringsfond mottok søkander for drøyt 600 000,- kr innen søkandsfristens utløp for 3. kvartal. En enstemmig jury vedtok følgende tildelinger i denne om...

Over halvparten av fondsmidlene er delt ut

Odal næringsfond har mottatt søknader fra 18 virksomheter på til sammen 2,2 millioner i løpet av første halvår 2021. Av disse har 10 søknader...

Lanserer nytt fond for lokalt næringsliv

I dag lanserer Odal Sparebank, Nord-Odal kommune og Sør-Odal kommune et nytt næringsfond for hele Odalen. Hovedmålet er å skape nye og varige arbeidsplasser. –...