Odal næringsfond har mottatt søknader fra 18 virksomheter på til sammen 2,2 millioner i løpet av første halvår 2021. Av disse har 10 søknader fått tilskudd på til sammen 540 000 kroner.
Annonse

– På juni-møtet behandlet vi mange gode søknader, og kunne fordele kr 300 000, forteller juryens leder, Karoline Bakli.

Bakli er valgt inn på vegne av medstifter Odal Sparebank. Øvrige eiere er Nord- og Sør-Odal kommune, og juryens andre medlemmer er Jan Arne Broen, Sør-Odal kommune, Ola Boisen, Sør-Odal kommune, Inger Anne Østmodalen, Nord-Odal kommune og Bjørn Petter Sandmo, Nord-Odal kommune.

Spenstige prosjekter innen bygg og anlegg

Bygg og anlegg er en viktig næring med lange tradisjoner og et sterkt fagmiljø i Odalen. Det er derfor morsomt å se både knoppskyting og ny aktører som etableres, og at disse har ambisjoner om å levere innovative produkter og tjenester.

Odal Anleggsdrift AS med Sander Elias Knutsen og Lasse Ringkilen i spissen, har store ambisjoner om å utvikle en bærekraftig arbeidsplass for unge mennesker. Med basis i en velformulert forretningsplan, har de får støtte til å etablere styringssystemer for bedriften, samt støtte til markedsføringstiltak.

Sander Elias Knutsen i Odal Anleggsdrift i aksjon. Etter sommeren starter jobben med å opparbeide gårdsplassen bak Samling.

 

Storsjøen hus og hytter AS holder også til i Nord-Odal og eies av Jan Benny Nyborg, Karl Johan Bergsten og Petter Hartviken. Odal Næringsfond gir støtte til å utvikle egne hus- og hyttemodeller i samarbeid med Granberget Arkitektur med fokus på bruk av grønne materialer, kortreist materialer og kortreist arbeidskraft.

Storsjøen hus og hytter har egne husmodeller under utvikling. Modellene lanseres til høsten og Storsjøen hus og hytter er interessert i samarbeidspartnere, blant annet på tomtesiden.

 

Sør-Odal baserte LiFa Håndverk AS med Anders Lien og Erik Arnold Fallet som eiere, har fått støtte til forretningsutvikling innen sirkulærøkonomi. LiFa har assistert  i prosjektet o-house i regi av Regionrådet i Kongsvingerregionen i samarbeid med Skarnes VGS, bygg og anleggsteknikk. Tilskuddet skal dekke ferdigstilling av modul B1 basert på gjenbruk av trevirke fra gammel låve i Bruvoll, og et helt nytt betonggulv basert på Re-Con-Zero-Evo-kuler levert av Mapei.

Erik Fallet fra LiFa Håndverk AS sammen med arkitekt Jon Guttormsen utenfor o-house, modul A1.

Innovasjon og tradisjon innen lokal matproduksjon

Husbonden AS skal blant annet produsere Rosa Østerssopp innadørs på Disenå.

Husbonden AS med Steven Henry Maddix og Thormod Schjervheim som eiere, er i gang med å finne en løsning på produksjon av grønnsaker i vinterhalvåret. Med en lukket sfære på Disenå skal de produsere råvarer det ellers ikke er mulig å dyrke i Norge store deler av året, som sopp, bær, grønnsaker og urter.

 

 

Metoden kalles hydroponisk dyrkning, og man bruker da ikke et vekstmedium som jord eller torv Røttene til plantene i et hydroponisk system får all næring og hydrering direkte fra vann. Det finnes mange metoder for hydroponisk dyrkning og bedriften ønsker både å videreutvikle eksisterende metoder og å utvikle nye mer effektive metoder for dyrkning av planter uten bruk av vekstmedier.

Gourmethonning fra Odalen

Trolsk skog er et enkeltmannsforetak drevet av Laurynas Siritis som leverer lokalprodusert honning. Trolsk skog får tilskudd til digital markedsføring (søkeoptimering, Google adwords) med utgangspunkt i en ny webside.

Biosa Norge AS, ved hjelp av Klosser og Innovasjon Norge, produserer en ny serie med økologiske fermenterte produkter ment for dagligvare. Odal næringsfond er med på laget og støtter produktutvikling og markedsføring

Fra venstre: Mattis Bråten Nordquist, Berit Bråten Nordquist, Helge Nordquist, Lone Kristine Bråten Nordquist og Johan Bråten Nordquist. Alle er medeiere i selskapet. (FOTO: Biosanorge.no)

Innen for mere tradisjonel landbruk finner vi Nedre Nordset ved Heidi Tveter. Hun driver Tittut, og ønsker å utvide forretningsdriften med å dyrke en stor nok mengde økologiske grønnsaker og bær for salg. Odal Næringsfond støtter Heidi Tveter/Tittut med midler til markedsavklaring og kompetanseheving.

Tenester innen helse/velvære og hjem/hus

Hudpleieklinikken Eliise holder til i Øgardsvegen 21 , Skarnes.

Hudpleieklinikken Eliise på Skarnes ble etablert i 2015 og ønker å videreutvikle innen skjønnhetspleie. Klinikken ved innehaver Perit Neljandi får støtte til markedsføring, kompetanseheving og innkjøp av nødvendig nisjeutstyr.

Nyetablerte Tryggere Start AS ønsker å etablere onlinekurs og nettbasert samtaleterapi for foreldre, og foredrag for helsepersonell. Innehaver Ida Andersdotter Røkkum  får tilskudd  til markedsavklaring i form av spørreundersøkelse til potensielle brukere.

Kjonhaugen AS ved Sondre Fløtten ønsker å tilby en «alt du trenger henger» til privatmarkedet og landbruk, og får tilskudd til markedsavklaring (markedsundersøkelse).

-De fleste som har søkt, har fått avkortet sitt beløp, forteller Bakli. Hun legger til at de som kun får tilskudd til markedsavklaring, er velkommen til å sende inn en ny søknad når resultatene av dette foreligger.

Nye muligheter i høst

Neste søknadsfrist er 1. september 2021, med påfølgende jurymøte 14 dager etter.

Gå til søknadsportal (regionalforvaltning.no)

Til neste jurymøte vil  noen av de tidligere søkerne som har fått større tilskudd, få mulighet til å fortelle juryen hvordan det går med bedriften og hvordan tilskudd fra næringsfondet har bidratt.

Odalsportalen kommer dessuten til å følge opp med intervjuer med flere av bedriftene ut over høsten.

Oversikt over tildelte tilskudd

Søker Tiltak Innvilget tilskudd
Tryggere start AS (Nord-Odal) Markedsavklaring Onlinekurs og e-terapi for gravide og småbarnsforeldre 20 000
Kjonhaugen AS (Nord-Odal) Markedsavklaring «Alt-du-trenger-henger» 20 000
Nedre Nordset Heidi Tveter (sør-Odal) Grobunn for vekst 20 000
Hudpleieklinikken Eliise (Sør-Odal) Videreutvikling skjønnhetspleie 20 000
TROLSK SKOG LAURYNAS SIRUTIS (Sør-Odal) Nettløsning. Bærekraftig gourmethonning fra Odalen 20 000
Biosa Norge AS (sør-Odal) Nordquist Fermentert Te 40 000
Storsjøen Hus og Hytter (Nord-Odal) Prosjektering, utvikling og oppføring av «Økoboliger». 100 000
Husbonden AS (Sør-Odal) Innendørs landbruk 100 000
Lifa Håndverk AS (Sør-Odal) Forretningsutvikling innen sirkulærøkonomi (o-house) 100 000
Odal anleggsdrift AS (Nord-Odal) Støtte til etableringstiltak bærekraft 100 000