Fem fikk tilskudd fra Odal næringsfond i 3. kvartal

Annonse

Odal næringsfond mottok søkander for drøyt 600 000,- kr innen søkandsfristens utløp for 3. kvartal. En enstemmig jury vedtok følgende tildelinger i denne om gang;

  • Odal Elektro AS tildeles kr 50 000,- til kurs, demonstrasjonsutstyr og markedsføring av solcelleinstallasjoner.
  • Odal Næringshage Utvikling AS får kr 25 000,- til arbeid med å få lansert Walk of Vampires.
  • RJ Caravanservice får kr 30 000,- kroner i støtte til kurs og innkjøp av spesialutstyr til utvidelsen av sin bedrift.
  • Heldt Tre og Tekstildesign får kr 30 000,- kroner i støtte til kommunikasjonsarbeid.
  • Grinna Sag og Høvel under etablering tildeles kr 50 000,- i tilskudd til markedsføring, etablering av enkelt digitalt produksjons- og ordresystem og kurs/opplæring i økonomi/administrasjon til daglig leder.
Kjøkkenbenk fra Heldt Tre og Tekstil på Sander.

Søknadsportalen er åpen

Det ble gitt tilskudd for til sammen 185 000 kroner. Det betyr at det gjenstår 275 000 kroner til fordeling før den fjerde og siste utlysningen av Odal Næringsfond i 2021. Fristen er 17. november, og søknaden må leveres av bedriften personlig på regionalforvaltning.no.

Vilkår og betingelser finner du her.