I dag lanserer Odal Sparebank, Nord-Odal kommune og Sør-Odal kommune et nytt næringsfond for hele Odalen. Hovedmålet er å skape nye og varige arbeidsplasser.
Annonse

– Vi håper dette kan bidra positivt til at det er flere som ønsker å starte opp eller videreutvikle næringsvirksomheter i kommunene våre, og på denne måten bidra til å øke verdiskapingen og antall arbeidsplasser i Odalen, sier Inger Anne Østmodalen, leder av utvalg for eiendom og samfunn i Nord-Odal kommune og jurymedlem i Odal Næringsfond.

Vil støtte større bedrifter og prosjekter

Hun får støtte av Jan Arne Broen, jurymedlem i Odal Næringsfond og leder for utvalg for næring, miljø og klima i Sør-Odal kommune. Han mener etableringen av fondet vil være positivt for næringsetablerere og videre næringsutvikling i Odal-kommunene.

– Frem til nå har kommunene hatt egne næringsfond. Vi har mottatt mange søknader, og har de siste årene kunnet gi mange av søkerne økonomisk støtte ved etablering eller videreutvikling av bedriften. Næringsfondet har vært viktig for realiseringen av mange enkeltmannsforetak og små bedrifter i Sør-Odal, sier Broen.

– Dessverre har vi ikke hatt nok midler til søknader fra større bedrifter eller større prosjekter, som raskt kunne skapt mange arbeidsplasser. Ved at Sør-Odal kommune og Nord-Odal kommune slår sammen sine næringsfond, har vi nå mulighet til dette. Vi er også veldig glade for at Odal Sparebank bidrar med 500.000 kroner årlig til fondet. Med 250.000 fra hver kommune, har Odal Næringsfond nå én million kroner å dele ut til søkere, forklarer Broen.

Vil skape merverdi for kunder og lokalsamfunn

De siste årene har overføringene fra fylkeskommunen til kommunale næringsfond stoppet opp, og det har vist seg vanskelig å avsette midler til et næringsfond i et allerede trangt kommunebudsjett. Østmodalen vektlegger at det er tenkt nytt i etableringen av Odal Næringsfond.

– Det er en viktig jobb som administrasjonene i odalskommunene har gjort. Vi har nå fått laget et felles næringsfond for begge kommunene, og vi har fått med oss Odal Sparebank som en viktig aktør. Dette har mye å si, og er noe vi er veldig takknemlige for, sier utvalgslederen i Nord-Odal.

Samarbeidet med Odal Sparebank var helt avgjørende for å realisere planene om et nytt fond, og banken selv ønsker å skape merverdi for kunder og lokalsamfunn.

– Gjennom Odal Næringsfond er vi med direkte og utvikler våre lokalsamfunn i regionen, sier Ove Ingebrigtsen, banksjef bedrift i Odal Sparebank.

– Banken har i en årrekke hatt et veldig godt samarbeid med kommunene, og fondet er et eksempel på hvor viktig det er å stå sammen og på den måten få til mye mer enn hver for oss, legger han til.

Vil du lese mer om fondet – eller søke om støtte, klikk her!