Odal Sparebank bidrar med ytterligere 1 million kroner til frivilligheten.

Annonse

– I tillegg til vår årlige gavetildeling, så ønsker vi å bidra med ytterligere
1 million kroner til frivilligheten, sier adm. banksjef Torleif Lilløy i Odal Sparebank.

– Det er krevende tider som preger oss alle; som enkeltpersoner og lokalsamfunn.
Vi ønsker å bidra til at frivilligheten er i bedre stand til å blomstre igjen når situasjonen etter hvert normaliserer seg. Vi har derfor etablert en egen pott på 1 million kroner som man kan søke om støtte fra, fortsetter Lilløy.

Formålet med midlene er å bidra med økonomisk hjelp til lag, organisasjoner og foreninger, som går gjennom en vanskelig periode i den krisen som nå rammer oss alle.

Frivilligheten – limet i lokalmiljøet

Alle lokalsamfunn er avhengig av frivilligheten; den er selve limet i lokalmiljøet. Odal sparebank ser at fritidsaktiviteter stopper opp, arrangementer avlyses og at mange har en generell bekymring for framtida i disse dager.

– Lokale samfunnshus og grendehus er sjølve nerven i lokalsamfunnene våre og er viktige å beholde som en lokal møteplass. Vi ser at flere her sliter med å få endene til å møtes, og vi ønsker søknader fra disse også velkommen, sier Lillhøy.

– Vi tenker at midlene primært skal brukes som støtte til drift og ikke til investeringer.

– Det å ta samfunnsansvar har alltid vært viktig for oss, og vi har vært en god støttespiller og rådgiver for generasjoner. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og håper dette blir et godt bidrag til våre lokalsamfunn.

Du finner søknadsskjema på Odal sparebanks hjemmeside.  Søknadsfristen er 27. april.

Det lokale smøremiddelet over tid

Situasjonen er uoversiktlig; vi vet ikke hvor lenge den kommer til å vare, eller hvor store konsekvenser den vil få. Men Odal Sparebank vil gjøre de kan for å hjelpe gjennom den krevende tiden som kommer.

– Vi er en solid lokalbank med både vilje og mulighet til å finne gode løsninger sammen med våre kunder, sier Lillhøy.

– Våre lokalsamfunn består av mange små- og mellomstore bedrifter som er sårbare når ting stopper opp, slik som nå. Mange av disse er våre kunder, og vi skal bistå dem med gode løsninger som de kan leve med; både på kort og lang sikt.

– Vi kjenner våre kunder – og de kjenner oss. Vi strekker oss langt for å finne gode løsninger; både for private og bedrifter. Nøl ikke med å ta kontakt med oss, avslutter Torleif Lilløy i Odal Sparebank.

Odal Sparebank tar en for laget.