Alle drosjene på Skarnes tilbyr nå gratis hjemkjøring av varer i en radius på sju kilometer fra Skarnes sentrum. I tillegg blir det utkjøring til grendene to ganger i uken.

Annonse

Initiativet kom fra leder i Skarnes handelsstandsforening, Tove Gulbrandsen. Hun kontaktet Skarnes Taxi med tanke på å få til en ordning med hjemkjøring av varer fra de fleste butikkene på Skarnes ut til kunder i kommunen.

Skarnes Taxi, ved leder Runar Aastebøl, brukte ikke mange minutter på å komme fram til at dette var en ordning de ønsket å være med på.

Utkjøring også til grendene

Resultatet er at alle drosjene på Skarnes tilbyr gratis hjemkjøring av varer i en radius på sju kilometer fra Skarnes sentrum. To dager i uka samles det opp til utkjøring til grendene.

– Betingelsen er at det bestilles og betales til butikken innen kl. 15 på hverdager, og det er butikken selv som ringer etter taxi. For dagligvarer må det bestilles dagen før utkjøring, forklarer Tove Gulbrandsen.

Det er opp til den enkelte butikk hvordan betalingen skal skje.

Berømmer Skarnes Taxi

Skarnes Taxi har fullt fokus på, og tilfredsstiller kravene til, smittevern, og desinfiserer både bil og utstyr mellom hver kunde.

– Ordningen er tillitsbasert, slik at det skal være til hjelp for de som verken kan, tør eller har anledning til å komme seg i butikkene, forklarer Gulbrandsen.

Handelsstanden er veldig fornøyd med det nye samarbeidet og berømmer drosjenæringen for positivitet til samarbeidet.