Skarnes grendeutvalg har tidligere satt opp 3 historiske skilt, også kalt blå skilt, på Skarnes. Det første ble satt opp sommeren 2019 på «Trekanten», de to andre ble satt opp høsten 2019 på «Skarnes gamle bro» og «Korsmo skole».
Annonse

Alle har tilhørende tekst som er langt inn i QR-koder og på Sør-Odal kommunes hjemmesider under kultur og fritid og lokalhistorie. Selve skiltet inneholder noen enkle faktaopplysninger, mens man finner flere opplysninger i QR-teksten.

Skarnes stasjon fjerde skilt i rekken

Det fjerde skiltet ble satt opp onsdag 25. mars. På grunn av situasjonen vi har nå, ble det ingen «avduking» av skiltet.

Kongsvingerbanen fra Lillestrøm til Kongsvinger ble åpnet 3. okt 1862. Dette var den første statlige jernbanestrekningen i Norge. Skarnes stasjon ble også åpnet samtidig og er vel kanskje den viktigste hendelsen og den viktigste bygningen på Skarnes. Det var etter at Kongsvingerbanen ble åpnet, at Skarnes vokste og ble bygdas sentrum. Stasjonsbygningen ble tegnet av arkitektene H.E. Schirmer og W. von Hanno og bygget etter den såkalte Haga-modellen og var betjent farm til 2002.

Les hele den interessante historien

I den historiske teksten som ligger i QR-koden kan det leses om blant annet:
– hvorfor bygde man Kongsvingerbanen
– stasjonsbygningen bygget etter «Haga modellen» og Pakkhuset (Godshuset)
– oversikt over alle stasjonsmestrene fra starten og til 1980
– jernbanekiosken fra 1913
– forbindelsen til Nord-Odal med båt opp Oppstadåa og Storsjøen
– stasjonsparken som var en «mønsterpark»
– den fredede telefonkiosken
– Odalsbanen fra Skarnes til Mo som aldri ble bygget
– med mere

Arbeidsgruppa som har jobbet med skiltet har bestått av Kjell Øyvind Aarstad, Kajo Thonander, Jan Kristoffersen, Anne Berit Martinsen og Vidar Holstad. Fra Sør-Odal kommune har kulturrådgiver Henriette Eriksen deltatt.

SE mer her:
https://www.sor-odal.kommune.no/blaskilt/skarnes-stasjon