Håper på rekord i antall nominerte

Annonse

 

Nå skal Nord-Odal kommune igjen dele ut kulturpris og kulturstipend og kommunen håper på rekord i antall nominerte!

I fjor tildelte Nord-Odal kommune Hallgeir Engebråten kommunens kulturstipend, og i løpet av det året som er gått har mange odølinger gledet seg over utviklingen til en meget spennende idrettsutøver.

Kulturlivet i Nord-Odal er rikt og mangfoldig med sterke tradisjoner innen musikk og litteratur og Nord-Odal har fostret en rekke kulturpersonligheter, hvorav de mest fremtredende er Harald Stormoen, Sigurd Hoel, Terje Nordby, Lasse Sætre og Jan Werner Danielsen.

— Nå skal Nord-Odal kommune igjen dele ut kulturpris og kulturstipend. Kommunen håper på rekord i antall nominerte, sier Enhetsleder Kultur i Nord-Odal kommune, Alexander Halland.

Kulturpris
Nord-Odal kommunes kulturpris deles ut, etter vedtak i utvalg for oppvekst og kultur, til enkeltpersoner eller organisasjoner som har utmerket seg enten med en betydelig innsats i det lokale kulturlivet, eller som har utmerket seg kvalitetsmessig som utøver.

Kulturstipend
Nord-Odal kommunes kulturstipend deles ut, etter vedtak i utvalg for oppvekst og kultur, til enkeltpersoner mellom 12 og 25 år som har utmerket seg kvalitativt innen kulturområdet, som f.eks. dans, musikk, teater og idrett m.m.

Nominasjon
Alle kan nominere kandidater til begge utmerkelsene. Nominasjon skal sendes skriftlig til Nord-Odal kommune. Innsendelsen kan gjerne merkes «Nominasjon kulturpris/kulturstipend». Frist for nominasjon er 15. mai.
I tillegg til kommunens kulturpris og kulturstipend, deler Nord-Odal Idrettsråd ut et eget idrettsstipend hvert år. Idrettsrådet kan kontaktes for mer informasjon.

Utsatt søknadsfrist kulturmidler
Du kan enkelt nominere ved å sende en epost, med en kort begrunnelse, til; postmottak@nord-odal.kommune.no merk kulturpris/kulturstipend.

For 2018 er fristen for å søke om kulturmidler fra Nord-Odal kommune utsatt til 15. mai. Nytt av året er at det kan søkes digitalt via ID-porten. Til informasjon har kommunen en egen side for tilskuddsordninger på hjemmesiden.

PS: Blant de som nominerer trekker kommunen i år ut en heldig vinner av en liten overraskelse.

Tidligere vinnere av Nord-Odal kommunes kulturstipend, på bildet Jenny Aalborg mottar kulturstipend 2014 fra ordfører Lise Selnes Karianne Tangen mottok kulturpris i 2014 og fikk overrekkelsen fra ordfører Lise Selnes Ordfører Lise Selnes på kulturprisutdelingen 2014