Finnene i Sigfredstorpet

Roar Lishaugen (bildet) har gjennom mange års studier i arkiver og andre kilder tilegnet seg svært god kunnskap om finneinnvanderingen til Odalen.

Annonse

På høstmøtet delte han mye av denne kunnskapen med en svært lydhør og interessert forsamling.

Etter å ha gitt en mer generell orientering om bakgrunnen for finnenes vandringer vestover gjennom Sverige til Norge, kunne Roar presentere den første skogfinnen som vi med sikkerhet vet slo seg ned i Odalen. Det var Anders Johansen «finne», som i 1630 var i tjeneste på Auli i Oppstad i 1630. I tillegg til Anders og familien kom det også finnefamilier til Kolsrud og Skulstad i Sør-Odal, men noen år senere hadde alle flyttet til Nord-Odal. Med Anders som utgangspunkt fortalte Roar Lishaugen om hvordan stadig flere finner fant vegen over åsene mellom Solør og Odalen.

AV FINNESLEKT: Disse karene nedstammer fra de første finnene i Sigfredstorpet. Fra venstre: Ole Henry Nes, Helge Lishaugen, Thor Skogbakken, Per Norheim, Roar Lishaugen, Asgeir Østli, Wily Dambakken, Leif Vinnogg, Tommy Bergseteren og Hans E. Høiby.

Det meste av foredraget handlet om familiene som fra midten på 1600-tallet bosatte seg på plassene som senere ble kalt Øvre og Nedre Sigfredstorpet i Knapper. Mange nordodølinger kan føre sine aner tilbake til disse skogfinnene. Flere av dem var blant tilhørerne, og etter foredraget var det også noen som for første gang kunne konstatere at de hadde finsk blod i årene.

TEKST: Gunnar Nygård