Korpstradisjonene i Nord-Odal kan føres helt tilbake til 1860-tallet. Det går fram av boka «Der er et korps … Om Nord-Odal Hornmusikk og korpstradisjonene i Nord-Odal» som lanseres i begynnelsen av desember.

Annonse

– Nord-Odal er ei korpsbygd, og korpsmusikken er en viktig del av kulturarven vår, sa fungerende leder i Nord-Odal Hornmusikk, Njål Føsker (bildet) da han iført uniformsjakke presenterte bokprosjektet.

Distriktets beste og mest veldrevne korps

Nord-Odal hornmusikk har ikke minst i løpet av de siste tiårene markert seg som distriktets beste og mest veldrevne korps.

Det er Hans Otto Glomsås som har forfattet boka. En komité har bistått med å spore opp og innhente stoff fra en rekke kilder i bygda.

Opp gjennom årene har svært mange nordodølinger spilt i korps, slik at boka speiler en historie og en tradisjon som angår ikke bare de som er aktive musikere i dag.
En entusiastisk Njål kommenterte blant annet de mange gjesteartistene som har besøkt bygda i regi av hornmusikken, og ikke minst nevnte han dirigenter av verdensklasse i forbindelse med opplegget «Nord-Odal Concert Band» der korpset årlig mellom 1989 og 1998 ble omdannet til et symfonisk korps med musikkvenner fra hele Sør-Norge.

Njål kunne røpe at Nord-Odal Concert Band er planlagt å gjenoppstå i 2021.
Njål unnlot heller ikke å nevne betydningen skolekorpsene har hatt:

– De er unga våre; de er gullet vårt, sa han.

Også skolekorpsene har fått sin fortjente plass i boka, som skal lanseres i forbindelse med hornmusikkens julekonsert i Sandskjerka 7. desember.
Kulturminnelaget har gitt bokprosjektet økonomisk støtte.

TEKST: Gunnar Nygård