Jeg – en innfløtter

  Annonse

  TEKST: SVERRE AANDSTAD

  Da kom tjenestejenter- og gutter til gards for å ta seg sommerarbeid. De som skulle forpakte gårder hadde også flyttedag denne dagen. I år er denne datoen rett i nærheten. I disse dager på året. I dag kalles gjerne 14.april for den første sommerdagen.

  Bildet viser et flyttelass fra Gratangen i Troms i 1918. Det minner meg om min egen flytting til Odalen i 1983, til prestegården på Strøm for å starte opp som forpakter der, skjønt jeg tør påstå at vår flytting var litt mer moderne enn den bildet viser.

  Grunnen til at folk flytter kan være så mangt. Skolegang, nytt arbeid eller kjærlighet. Det å flytte fra noe kjent til det ukjente er en vanskelig beslutning. Barn skal skifte skole og barnehage, de voksne skal bytte arbeid og bolig. Nye vennskapsbånd skal knyttes for store og små. Nå for tiden skjer flytting på ulike tider på året.

  Vår egen flytting til Odalen ble ikke den store omveltningen. De voksne kjente miljøet og ungene begynte på skolen og kom med i for dem kjente og kjære fritidsaktiviteter som idrett og korps.

  I et bygdemiljø lever og bor folk slik det har vært gjort i generasjoner. Så kommer det nye naboer, fremmede som krever sin plass og sin rett. Politikerne i Odalsbygdene er veldig opptatt av økt tilflytting og forsøker etter beste evne å få dette til.

  Men hvordan er Odølingenes innerste holdninger til de som kommer med flyttelasset sitt? Da tenker jeg ikke først og fremst på flyktninger og asylsøkere, men «skikkelige» nordmenn fra Oslo, Vestlandet fra Trøndelag eller nord fra.

  Det går stort sett bra så lenge de aksepterer det etablerte tankegodset.  Nye tanker og ideer kan fort bli møtt med: Ja, men de er jo innfløttare. Bygdedyret lever nok fortsatt enkelte steder.

  Det er ikke spesielt å bosette seg i Odalskommunene. Norge er et velregulert land og Odalsbygdene er som hvilken som helst annen østlandskommune. De har romslig natur, fint sommerklima og skiføre om vinteren. Akkurat som de andre kommunene jeg har bodd i; Åsnes, Grue og Nesodden. Å ha bodd på flere steder ser jeg på som en god og nyttig erfaring. Og vennskap og kjennskap har blitt holdt vedlike.

  Og er du innflytter til Odalen kan du få deg et hjem til en vettug pris, en jobb og noen trivelige naboer.

  Ta vare på naboen din og la nissen på flyttelasset bli igjen der du bodde før. Og for «urinnbyggerne» er de nye naboene duganes folk selv om de ikke er odølinger i 4.generasjon.