Søk om tiltakspenger fra Sør-Odal grenderåd

  Annonse

   

  Sør-Odal grenderåd lyser ut tiltaksmidler for 2018, som skal stimulere til levende grender med vekst. Her har du søknads-tipsene.

  Sør-Odal kommune og Sør-Odal grenderåd inngikk før sommeren 2017 et samarbeid om grendeutvikling, som skal stimulere til levende grender med vekst.

  Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til at verdiskapende grendetiltak realiseres. Tiltakene skal bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytting til kommunen.

  Folkehelseperspektiv, tiltak som kommer store deler av innbyggerne til gode eller er rettet mot unge, nye innbyggere og personer med nedsatt funksjonsevne, kompetansehevende tiltak, eller tiltak som på annen måte er i tråd med intensjonene i kommuneplanen, vil være forhold som blir prioritert.

  Gjør grenda di attraktiv

  — Grenderådet ønsker å stimulere frivilligheten til å søke midler til prosjekter som kan være til nytte og glede for de som bor i grenda og for andre i Odalen. Gjør grenda di trivelig og attraktiv oppfordrer leder i Sør-Odal grenderåd, Finn Martinsen.

  Tiltak som å lage i stand en badeplass eller sette opp en gapahuk til glede og nytte for grenda og andre i bygda er gode eksempler på prosjekter grenderådet støtter. Informasjonstavler og skilting over alle grendas turløyper er også eksempler som kvalifiserer til støtte. Tiltaksmidlene skal ikke gå til drift eller vedlikehold, men utelukkende til å pynte opp i grenda.

  — Vi ønsker så aktive grender som mulig, så folkehelsetiltak som flest mulig kan ha glede av er tommel opp, sier Martinsen.

  Skarnes grendeutvalg

  — Sør-Odal grenderåd består av representanter fra alle grendene som sammen deler tanker og ideer under samme tak og er et råd som representerer bygda, stiftet for å samarbeide, ikke for å konkurrere med hverandre, forteller Martinsen.

  Sør-Odal grenderåd ønsker også et grendeutvalg på Skarnes, så 30. mai avholdes det stiftelsesmøte på rådhuset. Mer informasjon kommer nærmere møtet.

  Verdien av frivillighet

  Det er noe urnorsk å bidra til felleskapet. Det å oppleve gleden ved å gjøre en jobb som andre blir glad for, kan ikke måles i kroner og øre. Å være frivillig er nettverksbyggende og som et slags lim i bygda vår som er svært verdifullt. La oss sammen jobbe for levende grender, sier lederen for Sør-Odal grenderåd.

  Alle søknader skal sendes Sør-Odal grenderåd gjennom ditt lokale grendeutvalg (se kontaktliste for nærmere informasjon). Grendeutvalget vil bestemme hvilke prosjekter som grenda skal søke grenderådet om støtte til.