Lysten til å lære

  Annonse

  Tenk om vi begynte hver mandag med å spørre oss selv, hva har jeg lyst til å utrette denne uka? Eller spørre barna på skolen, hva har dere lyst til å lære denne uka?

  Tekst: Heidi Tveter

  Ved å følge opp deres lyst og forslag til metode over en periode tror jeg vi ville finne mange interessante svar på motivasjon for læring. Det å leve i en verden i et uendelig univers bør jo være en evig reise i nysgjerrighet og undring.
  Tenk deg at når noe fanger vår oppmerksomhet, så følger vi det til vi forstår tilfredsstillende mye. Deretter kommer en ny ledetråd som fører oss videre til et nytt landskap hvor vi kan forske og oppdage mer.

  Denne lekende måten å la sinnet følge sine impulser tror jeg er en stor drivkraft hos barn. Det kunne sikkert vært det hos voksne også om vi ikke ble avlært det i skolealder. Isteden for å la nysgjerrigheten lede lærelysten, blir vi innordnet og tilpasningsdyktige til felles metode, felles forståelse og felles mål.
  Mange vil innvende at den friheten jeg beskriver vil føre til rent kaos og, ja det kan jeg også tenke, men alt jeg har lært om den menneskelige responsen sier meg at mye mer frihet må være veien å gå for å motivere til lærelyst og skapertrang.

  Vi trenger en ny felles holdning til at læring er noe av det grunnleggende behovet i menneskelivet. Vi er skapt for å søke nye svar, se nye løsninger, lage nye verdensbilder, skrive ny historie.  Vi trenger vår evne til og nysgjerrig prøve ut våre ideer, uten frykten for å feile eller motivasjonen om å bevise noe for å hevde oss.
  Vi trenger å teste det bare for at det er vår natur, en impuls vi må ivareta.

  Da må vi ha en skole som lytter til denne naturen og som vil utvikle hele skapende og frie mennesker, som tør å leve et ærlig liv.
  Vi trenger ikke bare potensielle skattebetalende samfunnsbevisste borgere. Felleskapet vil vinne stort på om flere fikk bidra med sine unike kvaliteter og færre slet seg ut på å tilpasse seg til den forventede malen av et liv.
  Det er som Paulo Choelo skriver «Den gode og frie kraft sprer seg alltid som lyset, når du utstråler slike vibrasjoner gagner du hele menneskeheten». Vi må leke med nye metoder og la det gode og frie spire.