Kommunestyret i Sør-Odal har bestemt at vi skal ha en møteplass, kall det gjerne torg, på plassen mellom Odal Sparebank, Ukkestad og Potten. Det er jeg veldig glad for.

Annonse

Vi trenger et sted i sentrum der barn, unge, voksne og eldre kan møtes, stoppe opp og slå av en prat eller leke. Et sted der man bare kan være, som er hyggelig. Vi trenger å gjøre mer for at Skarnes skal bli et mer attraktivt sentrum. Det er midtpunktet og kommunesenteret, og et sted både for sør-odølinger og besøkende. Jeg synes det er viktig å vise at et aktivt, pulserende sentrum er viktig for hele kommunen. Skarnes er viktig for alle grendene – hele kommunen. Vi har et godt samarbeid med Sør-Odal grenderåd og grendeutvalgene rundt i kommunen, og jeg er har absolutt inntrykk av at alle er opptatt av at både grenda og sentrum er viktig for å ha en god kommune.

Handelsstand og lokalt næringsliv har stor konkurranse fra andre store sentra som f.eks. Charlottenberg, Jessheim, Strømmen og flere andre som har store kjøpesentre. Dersom disse sentrene utkonkurrerer handel og servicevirksomhet i Skarnes og Sør-Odal, blir det krevende å få næringsvekst, befolkningsvekst og god utvikling. Min sterke oppfordring er derfor at alle helst kjøper varer og tjenester av våre egne butikker og tjenesteleverandører slik at de kan drive godt og utvikle seg. De tilbud vi vil ha i framtida må vi benytte i dag!

Foto: Erna Grøndahl Blix.

Det nye torget skal bli ferdig før sommeren og skal blant annet inneholde lekeapparat for de små og sitteplasser for de eldre. Det er et godt samarbeid med næringsutøverne i nabolaget, og jeg har tro på at dette blir en god løsning. I løpet av høsten 2019 vil arbeidene med ny jernbaneundergang starte. Dette vil medføre arbeid i Bruvegen, slik at vi monterer opp utstyr som kan flyttes i byggeperioden. Ny jernbaneundergang blir et løft for Skarnes og vi får en gangakse fra rådhuset til Gamlebrua og videre til Glommasvingen skole. Her må vi ha et mål om å gjøre det trivelig og enkelt og ferdes. Jeg ser for meg at barn og besteforeldre er sammen både på det nye torget og i butikkene på Skarnes.

Jeg ønsker dere alle en riktig god påske!

Ordfører Knut