Hjem Næring E.ON etterspør lokale og regionale tjenesteleverandører
Martin viser frem anleggsveiene.

E.ON etterspør lokale og regionale tjenesteleverandører

Annonse

I forbindelse med en potensiell utbygging av vindkraftanlegget i Songkjølen og Engerfjellet hadde E.ON invitert lokale og regionale leverandører til informasjonsmøte på Milepelen torsdag 11. april.

Rett fra tilsvarende vindkraftprosjekt i Italia

Assistendende prosjektleder Martin Westin hadde med seg Alfredo Esposito fra E.ON i Italia. Martin informerte om prosjektets status generelt, og Alfredo, som nettopp hadde avsluttet et vindkraftprosjekt utenfor Napoli, forklarte hvordan man organiserer denne type utbyggingsprosjekter. Han hadde særlig fokus på hva slags lokale tjenester som vil bli etterspurt i utbyggingsfasen.

Alfredo forklarer hva slags tjenester som etterspørres på anleggs-siden (Civil scope of work).

To typer ekspertise: bygg/anlegg og elektro

Utbyggingskontrakten er delt opp i to hovedentrepriser: bygg/anlegg og elektro. For hver av disse ønsker E.ON at det inngås flest mulig avtaler med lokale underleverandører. Det gjelder alt fra avskoging, gravearbeid, maskinleie, masseinnkjøp, ingeniørtjenester til ulike typer elektrikerarbeid.

– Det er vår erfaring at det generelt blir en større suksess dersom det er mange lokale bedrifter involvert i utbyggingen, sier Alfredo, som også vil være prosjektleder hvis det blir utbygging i Nord-Odal.

Dersom investeringsbeslutningen går igjennom, er det lagt planer som tilsier oppstart i mai/juni 2019. Utbygging av veier og infrastruktur er den tidkrevende delen. Montering av tårn og turbin tar ca en uke per stykk. Det er planlagt parallell utbygging på begge steder.

Registrer deg som tjenesteleverandør

I møtet ble det lagt frem en liste der de fremmøtte kunne registrere seg. Denne lista distribueres til de hovedleverandørene som blir valgt, eller der E.ON er i pågående forhandling.

Rundt ti bedrifter var tilstede og skrev seg på listen, blant annet PRIAS, GK Elektro, Veflen og Lilleseth Kjetting. Fra kommunen møtte ordfører Lise Selnes og næringssjef Eva Snare. Sistnevnte sørget for at leverandørlisten ble korrekt utfylt og oversatt til engelsk.

Der er fortsatt mulig å melde seg på som interessert. Send e-post med beskrivelse av leveranser til eva.snare@nord-odal.kommune.no.