Den nye veien

  Annonse

   

  Vi trenger en forståelse for at det beste for deg er det beste for meg og oss alle. Vi må tilbake til følelsen av å være et naturfolk, et urfolk. Med naturen som læremester.

  TEKST: Heidi Tveter

  Vidsyn

  Jeg er ikke interessert i å fyre opp en religionsdebatt, men vil belyse den historiske situasjonen vi står midt oppe i. Religion er stadig et mindre aktuelt tema i våre liv.
  Vi søker tro og trygghet i helt andre fora og jeg tror mange opplever å være i et filosofisk eller spirituelt vakuum.
  Jeg kaller det gjerne åndelig nød, når jeg vil sette det på spissen.
  Jeg tror sann frihet er å åpne opp for en stor lengsel i oss, som handler om et høyere perspektiv.
  Frihet, etikk og samvittighet vil forhåpentligvis smelte sammen i en ny opplevelse av hvordan og hvorfor vi skal bidra i fellesskapet. Det kollektive rommet vil alltid prege enkeltindividet, nå i en tid med store forandringer, ser vi mange tegn på en ny kollektiv retning.

  Hva det snakkes om i det offentlige rom får utvider stadig sine rammer, vi lager plass til et større vidsyn og åpner opp for et nytt verdensbilde. Vi må ta det med neste generasjonen i denne utviklingen og la dem vise oss nye veier og elveleier.

  Den nye veien

  Er det lov å si at jeg har et fremtidsrettet blikk selv om jeg tenker vi må gå noen steg tilbake for å finne veien frem?
  Tilbake til følelsen av å være et naturfolk, et urfolk.
  Sammen med denne bevisstheten må vi ta med oss vår autentiske moral og lytte de gode hensiktene i oss.

  Et ønske om å bidra til felleskapet kan handle om noe helt annet enn å betale skatt eller kalkulere kost nytte i enhver relasjon. Det bør være et ønske om å forme vår samtid mot en utvikling vi har tro på, og naturen må bli vår læremester.
  Vi kan spole raskt forbi både kroppshysteri, akademisk snobberi, teknologiske tvangstrøyer og la den indre stemmen i oss få vinne frem.
  Hvordan ønsker jeg å leve mitt liv?
  Vi må lære oss ydmykhet og tillit til at livet vil oss vel nå. Lytte til en kjærligere vei, slik vi har en stor evne til, om vi bare vil. Vi trenger en forståelse for at det beste for deg er det beste for meg og oss alle.
  Vi er alle ett.