FN-dagen markeres 26. oktober (på etterskudd) med et variert program. Blant annet kommer tromme- og dansegruppa Haba na Haba som består av barn og ungdommer fra slumområder i Nairobi, Kenya til revyskolen Solbakken.

De besøker Norge og Solbakken Folkehøgskole på Skarnes denne dagen og vil spille og lære bort en afrikansk dans til barn og voksne!

Hjelper unge til å kjempe seg ut av fattigdommen

MYSA er en selvhjelpsorganisasjon for barn og ungdom fra Mathare-slummen og omkringliggende slummer i Kenyas hovedstad Nairobi, et slumområde som omfatter rundt en million mennesker. MYSA ble startet i 1987 av kanadieren Bob Munro og noen av ungdommene fra Mathare. Et tilfeldig møte der han utfordret ungdommene til å gjøre noe for sin egen tilværelse ble starten på organisasjonen som i dag har mer enn 30 000 medlemmer fordelt på 16 soner i Nairobis slumområder.
MYSAs hovedformål er å hjelpe barn og ungdom til å kjempe seg ut av fattigdommen. MYSA drives og ledes av ungdommen selv.
Alle som deltar i MYSA blir registrert som medlemmer av MYSA. MYSA kan ikke kreve at medlemmene må betale en kontingent, til det er betalingsevnen for familiene i slummen for svak.

Fotballen er hovedaktiviteten til MYSA. MYSA har helt siden starten i 1987 brukt fotball til å gi barn og ungdom i Mathare-slummen et positivt alternativ til slumlivets mange ødeleggende utfordringer.

Gjennom hele året spilles det kamper i MYSAs egne ligaer i de 16 sonene i det enorme slumområdet. I 2019 er det med ca 1900 lag med rundt 30 000 spillere mellom 10 og 17 år og jentene utgjør 40% av dette.

Som med idrett, så gir kulturaktiviteter som dans, drama, musikk og akrobatikk også gode muligheter til å bringe mennesker sammen og få dem i tale og til å inspirere til egen utvikling.

Haba na Haba betyr skritt for skritt

Haba na Haba (betyr: skritt for skritt) er MYSAs kulturprogram som setter ungdom i stand til å uttrykke seg og utvikle sine kulturelle evner og opplyse samfunnet gjennom musikk, dans, drama/teater og akrobatikk.
MYSAs mål er å ha Haba na Haba-grupper i alle de 16 sonene hvor de er tilstede i Nairobis Mathare Valley. Disse gruppene søker å arrangere det de kaller Participatory Educative Theater, hvor de opptrer med dans, musikk og dramaforestillinger på offentlige åpne plasser i sitt område, for å bevisstgjøre befolkningen om temaer som: hiv/aids, alkohol- og narkotika-misbruk og kjønnsutfordringer.
Slike programmer opptrer også Haba na Haba med på skoler i Mathare, og da alltid med etterfølgende diskusjon om presenterte temaer.
Arrangeres av Kvinnenettverket og Solbakken Folkehøgskole.
For ytterligere spørsmål – ring Grete Ravn Omdal tlf 481 18 959