Odal Sparebank inviterer hvert år elever ved 8. trinn på ungdomsskolene i odalsbygdene til en vennskapelig kniving om hvem som er best til å skrive! Og nå er årets vinnere kåret.

Annonse

— Vi har et nært og godt samarbeid med lærerne ved Nord-Odal og Sør-Odal ungdomsskole, og oppgaven i år var knyttet opp til en hverdag som stadig flere dessverre kan kjenne seg igjen i, forteller Mette F. Skogstad, Markedssjef i Odal Sparebank.

Årets oppgave

Skriv en fortelling. Forestill deg at du er 20 år og bor i Oslo. Du har nettopp mistet jobben på sykehuset og du titter bort på den store regningsbunken, som ligger som en svaiende, ruvende og ustø søyle borte på kjøkkenbenken. Du kjenner det snører seg i halsen og tårene svir bak øyelokkene. Lag en passende overskrift og skriv en fortelling om hvordan du havnet i denne situasjonen. Husk at det er lurt å variere mellom virkemidlene, slik at fortellingen blir så levende som mulig.

Fredag 12. april var det duket for premieutdeling av årets stilkonkurranse.

— Vi fikk inn mange gode stiler, så juryen fikk en tøff oppgave!

Sør-Odal ungdomsskole gikk av med seieren 

1. premie Eirik Larsen, Sør-Odal, 2. premie Brage Gundersen, Nord-Odal, delt 3. premie Sunniva Ilbråten, Nord-Odal og Hanna Glomsås, Sør-Odal.

Brage Gundersen og Sunniva Ilbråten Nord-Odal .

Mathilde Rudshaug, Thea Knapperholen, Anders Runden og Mina Rise fikk trøstepremier.

På premieutdelingen spanderte Odal Sparebank brus og marsipankake som en hyggelig ramme rundt det hele.

— Denne stilkonkurransen har faktisk en historie helt tilbake til starten av 1990-tallet og det er fint å se at den fortsatt fenger de unge, sier markedssjefen.