Granerud nord, det nye næringsområdet i umiddelbar tilknytning til det veletablerte industrifeltet utenfor Sand, er ved å få utbygd infrastruktur til tomtegrense. Ca 70 daa klargjøres i denne omgang, men området, som er regulert til industri/lager, er på hele 450 daa. Deler av dette arealet ligger på motsatt side av FV 209.

Rena-baserte John Galten AS står for jobben

Annonse

Adkomst til det nye industriområdet blir fra avkjøringen i nord (Ved Frakt & Spedisjon Service AS). En helt ny veg er etablert i forlengelse av den eksisterende Industrivegen. Denne vegen får sannsynligvis eget navn. Kommunens prosjektleder, Geir Vik, forteller at John Galten AS vant anbudet i konkurranse med 7 andre. Oppdraget har en verdi på ca 6,5 mill, og det er Galten, som i tillegg til å etablere veien, sørger for øvrig infrastruktur som vann, avløp, overvann, samt å legge høyspentledningen i bakken. Det blir gatelys langs hele vegen.

– Når kan man forvente å kunne begynne bearbeiding av egen tomt?

– Anleggsarbeidet skal være klart siste uke i mai, så fra 1. juni er det bare å gå i gang på egen tomt. En av tomtene er forresten opparbeidet slik at den er nesten byggeklar. De øvrige tomtene har infrastruktur til tomtegrense, forteller Vik.

– Hvor mange tomter dreier det seg om, og hva koster de?

– Vi hadde opprinnelig sett for oss 6 tomter, men arealetterspørselen er svært varierende. Noen trenger bare et mål, mens andre har indikert at 70 mål er for lite. Derfor er vi svært fleksible med hensyn til størrelse. Vi har fått en takst som er på kr. 295,- m2, men siden kommunestyret ønsker å stimulere til flere arbeidsplasser, innovasjon og bærekraftig utvikling, er det mulig å få inntil 75% rabatt under visse betingelser.

Snart byggeklar tomt på Granerud nord.

Sparer millioner på ferdig infrastruktur

I følge Geir Vik består tomtene av en blanding av sandmo og torv/myr og fjell (varierende) og vil være greie å opparbeide. Den store investeringene er tatt, siden kommunen har bygd ut infrastrukturen.

Den første bedriften som ser ut til å etablere seg i nord-enden, er Martin Sveis og Mekaniske, som driver i leide lokaler i dag. Også Frakt & Spedisjon vurderer å utvide virksomheten nordover. Kommunen har en liste på 7-8 seriøse aktører som har meldt sin interesse. Frem mot sommeren vil man særlig jobbe med markedsføring av tomtene mot næring i Akershus-området.

Utsikt fra de nye vegen mot Frakt & Spedisjon og FV209.

Grønt på Granerud?

Dersom det blir utbygging av vindkraft i Songkjølen/Engerfjellet, vil kraftledningen fra vindkraftanlegget kobles på Minne-Kvisler nettet. Denne linja går tvers over Granerud, og det betyr at virksomheter som etableres her, enkelt kan profilere seg som «vindkraftdrevet» industri. I følge Anne Sagstuen Nysæther, Leder Nettstrategi i Eidsiva Nett AS kan man på generelt grunnlag si at det er naturlig at den strømmen som produseres nært et forbrukspunkt i stor grad flyter dit forbruket er.

– Blir det billigere strøm av den grunn?

– Når det gjelder tilknytning av nye kunder til strømnettet, så kan henvendelsen gjøres via vårt kundesenter, sier Nysæther, som ikke kan svare på de kommersielle betingelsene.

Har du spørsmål om tomtene på Granerud nord, kan du kontakte næringssjef Eva Snare, tel. 904 00 643 eller e.post: eva.snare@nord-odal.kommune.no.