Da gutta i røyskatten 4 H fikk presentert at de kunne velge smikurs på Odalstunet som prosjekt 2019 var det ingen tvil om hva de ville velge.

Annonse

– Slå rolig og jevnt, sier Sverre Aanstad, veileder og primus motor bak prosjektet for 4 H i smia på Odalstunet.

– Sånn ja, der har dere det, sier Sverre og klapper gutta på skuldra.

Sverre hjelper Morgan, Oliver og Felix med hvordan de skal håndtere det glovarme jernet.

Knytter gamle tradisjoner til barn og ungdom

– Jeg har lært så masse om jern, varme og smi-faget allerede, sier Felix som går i 8. trinn på Sør-Odal ungdomsskole.

– Vi har stor glede av Sverres kunnskaper, han kan så mye om faget og historien bak, sier Morgan mens han kjøler ned en jernkrok i snøen så det ryker opp.

Kursdeltakerne skal lære grunnleggende arbeidsteknikker i smiing. Kurset omfatter bruk av redskap, materialkunnskap og litt om herding og overflatebehandling. Deltakerne går gjennom ei øvingsrekke som kan omfatte smiing av hemper (kramper), kastkrok  (dørkrok), glorake, spiker og bolter hvis de rekker alt.

– Dette er huggalt og nyttig samtidig, stråler Oliver.

Odalstunet – en læringsarena for barn og unge

– Det er særdeles positivt at Odalstunet kan være en arena for læring for barn og unge, sier Anne Kristine Haugaard, ildsjelen i 4 H Sør-Odal.

– Det er også viktig for barn å ha kontakt med den eldre generasjonen. Ikke alle har besteforeldre som kan forklare hvordan ting fungerte før i tiden, sier hun og er veldig fornøyd med at Sverre kunne stille opp som veileder.

– Det er deilig å være her på tunet og kjenne lukta fra peisen i smia, sier Ravn.

– Ravn går i 5. klasse og synes det er fint at de kan komme til Odalstunet rett etter skolen med 4 H prosjektet sitt.

– Jeg pleier å ha med litt varm saft til gutta og det ser ut til å falle i smak, sier den erfarne smi’ern, Sverre med et smil.

I oktober har 4 H høstfest hvor alle de forskjellige gruppene i 4 H Sør-Odal skal vise fram hva de har lært. I løpet av et år skriver de på en nokså omfattende prosjektoppgave som inneholder plan for hva de ønsker å lære, evalueringer underveis, hva som gikk bra og hva gikk ikke som forventet og om de vil anbefale dette til andre.

– Da har vi mye å vise fram i oktober som de andre ikke kan – det gleder jeg meg til, smiler Morgan lurt.