Annonse

Odal friluftsråd er et nyetablert samarbeidsorgan for odalskommunene og lag og foreninger. Onsdag 20. mars kl.18:00 inviteres til åpent informasjonsmøte i kantina, Rådhuset Sør-Odal (Øgardsvegen 2, Skarnes). På møtet diskuteres blant annet:

  • Organsiering – hvem bør være medlem utover kommunene?
  • Kandidater til et permanent styre
  • Budsjett og status på søknader
  • Prioriteret arbeidsoppgaver 2019 og på sikt Samarbeid (bl.a. Friluftsrådenens Landsforbund, Finnskogen Friluftsråd og Visit Kongsvingerregionen)
  • Informajson og kommunikasjon
  • Årsmøte

Knut Hvithammer er møteleder (og styreleder i interimstyret).

Odal Friluftsråd skal, blant annet, arbeide for: Sikring og tilrettelegging av friluftsområder / grøntstruktur for offentlig bruk. Hensiktsmessig forvaltning og drift av friluftsområder. Informere om friluftsmuligheter i kommunene. Bidra til at friluftslivet blir en integrert del av kommunenes folkehelsesatsning. Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter. Avgi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet. Andre friluftsoppgaver (prosjekter) av regional karakter.

Les mer: Odal friluftsråd stiftet

Artikkel i Glåmdalen om prosjekt sommerturer på Storsjøen

Informere om friluftsmuligheter i kommunene, og bidra til at friluftslivet blir en integrert del av kommunenes folkehelsesatsning, er viktige oppgaver.