I år kom det ut en biografi om Magnhild Haalke skrevet av Magnhild Folkvord. Magnhild Haalke (1885 – 1984) vokste opp på Vikna i Sør-Trøndelag. Men mange i Sør-Odal kjenner henne som lærerinne på Tjaberg skole.

Annonse

Som 50 åring debuterte Haalke som forfatter med Allis sønn. Hun ga blant annet ut tre triologier. Og hun høstet gode kritikker. Magnhild Folkvord stiller spørsmål ved hvorfor hun har blitt en glemt forfatter. Hennes teori er at det er tilfeldig hvem forfatter som blir husket.

«Sjølvlært psykolog»

«Folkvord gir en grundig gjennomgang av Haalkes forfatterskap. […] Biografen legger stor vekt på Haalkes troverdighet som «sjølvlært psykolog», og som en uvanlig sterk skildrer av kvinnepsykologi, så vel som av sårbare barnesinn. […] Som forfatter var Haalke stolt og selvbevisst, med tydelige meninger om omslag, opplag og markedsføring. […]
Hun fikk gjennomgående svært gode anmeldelser og omtales med stor respekt i flere litteraturhistorier. Det er fortjenestefullt at Folkvord stiller spørsmål ved hvorfor Haalkes forfatterskap ikke holdes levende, gjennom nye utgivelser, gjennom akademiske avhandlinger eller nye litteraturhistoriske studier.»
Irene Engelstad, Klassekampen

Rundt 20 odølinger hadde tatt turen til Sør-Odal bibliotek mandag den 4. mars. Og mange av dem kunne komme med sine egne historier om lærerinnen og forfatteren Magnhild Haalke.

Notabene solgte biografien, og de som ønsket det kunne få den signert av forfatteren.