Ingegerd fikk hederspris

Annonse

 

 

– Du har i mange år vært en positiv og glødende drivkraft i kulturminnelaget. Du er i deg sjøl et bevaringsverdig kulturminne, sa lagets leder Gunnar Nygård da han overrakte kulturminnelagets hederspris til Ingegerd Tronbøl.

 

TEKST: Gunnar Nygård

Ingegerd har gjennom flere tiår lagt ned et stort frivillig arbeid med å samle, bevare og formidle informasjon om bygdas kulturminner og lokalhistorie.Hun var blant initiativtakerne da kulturminnelaget ble stiftet i 2005. Hun var med i redaksjonen for boka «Der er en bygd», og hun var redaktør for boka «Der var ei sæter». Siden 2004 har hun skrevet utallige artikler for Jul i Nord-Odal.

Utenom kulturminnelaget har Ingegerd i en årrekke vært med i komiteen for Sagstua skolemuseum / Sigurd Hoels hjem, og hun har vært aktiv i arbeidet med lokalmuseet «Skattkista». Begge steder har hun hatt utallige omviseroppdrag.

Sammen med Kari Underthun har hun lagt ned et betydelig arbeid for å bevare Trautgruva for ettertiden. De to har skrevet omfattende artikler om gruvedriften i Nord-Odal, blant annet om sjømalmen fra Storsjøen. Ingegerd har også skrevet jubileumsboka til Nord-Odal sanitetsforening: «Kvinner ved Milepelen».

Overrekkelsen skjedde på kulturminnelagets vårmøte i Sanitetens hus i Mo, og Ingegerd fikk stående applaus av de rundt 60 frammøtte.

«Spansken» Det er i år 100 år siden spanskesjuken herjet på sitt verste. Bjørn Sverre Hol Haugen fra Kongsvinger museum fortalte om hvordan den verdensomfattende epidemien også rammet mange familier i Nord-Odal. Museet forbereder en utstilling om «spansken» med åpning 23. mai på Gyldenborg. Bjørn Sverre er i den forbindelse interessert i bilder, historier og gjenstander.

Temmeret skær fram!

Som en forsmak på synegespillet «Temmeret skær fram!» fikk forsamlingen bivåne ei scene fra forestillingen med skuespillerne Thomas Ringerike, Stig Jarle Fjeld og Jørgen Bekken. Ronald Andersen og Hans Ludvig Fredheim bidro med ei vise, og Hans Ludvig fortalte om forestillingen, som vises på Milepelen 21. og 22. april.

Prosjekt Torpet

Kulturminnelaget støttet i 2017 Prosjekt Torpet med 20.000 kroner. På møtet kvitterte initiativtaker Hans Øyvind Knapper med en orientering. Takket være gode sponsorer og stor dugnadsinnsats er huset på det gamle finnetorpet reddet. Mye arbeid gjenstår, men en optimistisk Hans Øyvind presenterte planer for det videre arbeidet i år. Målet er at stedet igjen kan bli et skisenter, slik det var for en generasjon siden.

Løpende info om prosjektet legges ut på Facebook.

Årsmøtet

Etter ei kaffepause og hyggelig småprat ble kvelden avsluttet med de vanlige årsmøtesakene. Styrets årsberetning samt regnskap for både kulturminnelaget og Jul i Nord-Odal ble enstemmig godkjent.

Leder i Nord-Odal IL, Linn Martinsen Bjerke fikk et verdikort pålydende 70.000 kroner fra Jul i Nord-Odal. Bjørn Sverre Hol Haugen fortalte om «spansken»; her med et bilde fra Knapper skole i 1905. Knapper var hardest rammet av grendene i Nord-Odal.