Dialektprisen «Kav odøling» for 2018 gikk til Fredrik Amadeus Sannerud og Roar Lishaugen. Prisen ble delt ut under festforestillingen i forbindelse med 30-årsjubileet for Milepelen kulturhus 8. desember.

Annonse

Applausen fra en fullsatt sal tydet på at utnevnelsene ble meget godt mottatt. Det var Siri Føsker og Gunnar Nygård som delte ut prisene på vegne av kulturminnelaget.

I begrunnelsen for prisen til Roar heter det blant annet at han har overmåte gode faglige kunnskaper om dialekten og prater odøling på en naturlig og enkel måte, uten å gjøre den mer «breial» enn den egentlig er. Prisvinneren behersker dativformen bedre enn de fleste, kjenner godt til variantene av odøling i de ulike delene av bygda vår og har også store kunnskaper om lokal historie, kultur og slekter. Det er mange som gjerne hadde sett at Roar kunne engasjeres til å skrive en odalsgrammatikk som et supplement til de to heftene med ord og utrykk som alt finnes.

Kav odøling

– Det er godt å kunne hedre en ungdom som bruker dialekten si med stor sjøltillit og trygghet, sa Gunnar da Fredrik fikk prisen. Trass sin unge alder blir han lagt merke til langt utafor Odalen for den flotte stemmen sin og for sin naturlige og ekte odalsdialekt, ikke bare i intervjusammenhenger, men også i tekst og ikke minst i framføringa av sin egen sang i et stort TV-show tidligere i høst.

– Fredrik: Du er «Kav odøling» og en framifrå ambassadør for Nord-Odal og et flott forbilde for andre ungdommer i bygda, sa Gunnar.