Odalen har fått tre nye kulturhistoriske skilt

Annonse


Nordre Odalen Kulturminnelag har satt opp tre «Blå skilt», eller «kulturhistoriske skilt», i sommer og under avdukingen av skiltet «Je veit ei lita jente» på rasteplassen ved Vatningssetra ble den kjente visa fremført av Odal bygdekor.

Odalen på det kulturhistoriske kartet

Du har kanskje har sett de nye blå skiltene rundt om i Nord-Odal i sommer?

«Blå skilt», eller «kulturhistoriske skilt», er en markering av steder av kulturhistorisk interesse. Kriteriene for skilting er at stedet er knyttet til en historisk begivenhet, en betydningsfull person, eller en bygning og i Odalen har vi nå fem;

Vi samarbeider med Oslo Bys vel om produksjonen av skiltene og så langt har vi satt opp 5 skilt rundt omkring i Nord-Odal – på Bukkeneset, Sand gamle kommunehus, Mo kommunehus, Gammeldalsrud gravplass og i Skålbergsetra, forteller Asgeir Østli i Nordre Odalen Kulturminnelag.

— I år har Nordre Odalen Kulturminnelag satt opp tre nye skilt, forteller en engasjert Østli som synes det er gjevt at Odalen får disse.

Kjent visedikter fra Odalen

Georg Robert Schirmer ble født i 1845 på Odals Verk og var både ordfører, sorenskriver og stortingsrepresentant i sin tid og ikke minst, en forfatter med poetisk gemytt.

I norsk sangtradisjon er visa «Je veit ei lita jente» av odølingen en av de mest populære. Den ble utgitt i 1871 og senere gjengitt i utallige visebøker og sunget inn av diverse artister opp gjennom årene. Den originale versjonen er trolig på odøling.

— Det kulturhistoriske skiltet på rasteplassen ved Vatningssetra markerer stedet der Georg Robert Schirmer traff budeia i 1863 som førte til at visa «Je veit ei lita jente» ble skrevet,forteller Østli.

Melodien er en gammel folkemelodi og den nynorske versjonen kom inn i samlinga «Norske folkedansar» og ble med det landskjent som ei folkevise. Så under avdukingen ble visa fremført av  Odal bygdekor .

LES MER om Schimrer

Senere samme kveld avduket kulturminnelaget «blåskilt» på Sagstua skole og ved Nord-Odal legesenter, der Nord-Odals første gamlehjem, Thorvald Meyers Minde, ble bygget i 1915.