Kommunalt næringsfond i Sør-Odal skal motivere til nyskaping, innovasjon og næringsutvikling.

Annonse

Kommunen skal forvalte midlene så de bidrar til målet om flere arbeidsplasser i Sør-Odal, og støtte fra næringsfondet kan gå til bedrifter, samarbeid mellom bedrifter og nyetablerere.

Søknadsfrist er 10. mai 2020.

Kan skape nye arbeidsplasser

Tiltak som støttes skal bidra til å skape nye, eller sikre eksisterende, arbeidsplasser.

Bedriftsrettede tiltak som kan støttes er investering i produksjonsanlegg og utstyr, profilering og merkevarebygging, produktutvikling, kompetansehevingstiltak, markedsundersøkelser, bedriftsutvikling, rådgivning, bedriftsnettverk med mer.

Tiltak kan støttes med inntil 50 prosent av totale kostnader, begrenset til maksimum 100.000 kroner. Kommunen kan vurdere en høyere finansieringsandel for nyetablerere.

Søknad og søknadsfrist

Alle midler lyses ut via regionalforvaltning.no, og alle søknader må sendes inn via denne nettsiden.

All behandling av søknader om tilskudd fra kommunalt næringsfond sluttbehandles i utvalg for næring, miljø og klima.

Retningslinjer for tildeling av midler fra kommunalt næringsfond, finner du på Sør-Odal kommunes hjemmeside.