Hjem Bo i Odalen Lyser ut midler til grendeutvikling

  Lyser ut midler til grendeutvikling

  Sør-Odal Grenderåd og Sør-Odal kommune lyser ut tiltaksmidler for 2020. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til at verdiskapende tiltak i grendene realiseres. Søknadsfrist er 19. april.

  Annonse

  Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til at verdiskapende grendetiltak realiseres. Tiltakene skal bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytting til kommunen.

  Folkehelseperspektiv, tiltak som kommer store deler av innbyggerne til gode eller er rettet mot unge, nye innbyggere og personer med nedsatt funksjonsevne, kompetansehevende tiltak, eller tiltak som på annen måte er i tråd med intensjonene i kommuneplanen, vil være forhold som blir prioritert.

  Søknader knyttet til eksempelvis vedlikehold av bygg og innkjøp av møbler vil ikke bli prioritert, da midlene er utviklingsrettede.

  Tiltak som skal gis støtte forventes å være selvgående med tanke på framtidig drift og vedlikehold. Det kreves utfylt tiltaksbeskrivelse, framdriftsplan, detaljert kostnads- og finansieringsplan, samt forklaring på hvordan drifts- og vedlikeholdsbehov er tenkt ivaretatt, i søknaden. Det skal også opplyses om det er mottatt eller søkt støtte fra andre finansieringskilder.

  Tiltak som støttes kan ikke ha en søknadsandel på over 50 prosent av prosjektets totale kostnadsramme. Egeninnsats i form av dugnadstimer vurderes til 350 kroner i timen.

  Sør-Odal Grenderåd stiller krav om at det innhentes pristilbud i søknaden, så langt det lar seg gjøre, og forbeholder seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon på at estimatene er reelle før første tilskuddsutbetaling.

  Tilgjengelig beløp for 2020 er om lag 370.000 kroner.

  Tildelte midler kan kun benyttes til det/de tiltak som lå til grunn for tildelingen. Grenderådet og Sør-Odal kommune kan be om at dette dokumenteres.

  Alle søknader skal sendes Sør-Odal Grenderåd gjennom ditt lokale grendeutvalg (se kontaktliste nedenfor for nærmere informasjon). Grendeutvalget vil bestemme hvilke prosjekter som grenda skal søke grenderådet om støtte til.

  Sør-Odal Grenderåd ber samtlige søknere om å sette seg inn i dokumentet Kriterier for tildeling av tiltaksmidler før innsending av søknad (se lenke ovenfor).

  Sør-Odal Grenderåd har utarbeidet en mal for søknadene, som kan lastes ned her!

  Søknadsfrist: 19. april 2020