Om Tanker i tiden. Meninger fra odølinger i og utenfor Odalen.

    «Tanker i tiden» er en ny fast spalte som tar pulsen på Odalssamfunnet hver fredag, og første kommer allerede i morgen.

    Annonse

    Hver fredag fremover kan du lene deg tilbake og gå inn i helgen med spennende artikler skrevet av unike spaltister som bor i og utenfor Odalen.

     «Tanker i tiden» 

    Vil omhandle refleksjoner om liv og virke i Odalen – før og nå, om å være Odøling og verdensborger, Odalen sett utenfra, nye impulser, forventninger, håp og drømmer. Impulser og tanker omkring kulturen vår, samholdet, raushet og fellesskapet.