Annonse

Man velger ikke den rette

For når man først

Finner den som er rett

Er det rett og slett

Ikke et valg

For alt annet blir jo

Bare helt utenkelig

 

Skrevet av: Tina Møller Ødegård, Vafelhjerta