Kunst og kultur i Sør-Odal

  Akkurat nå er vi midt inne i den klassiske musikkfestivalen Musikk ved Glomma. Festivalen kom til i fjor, etter initiativ fra den verdenskjente pianisten og sør-odølingen Geir Henning Braaten. At det var et marked for en hel uke med klassisk musikk i Odalen vil kanskje overraske noen, men fjorårets suksess og årets foreløpig høye besøkstall viser at odølingen er en allsidig kulturbruker.

  Annonse

  Den offisielle åpningskonserten for festivalen foregikk i kommunens nye storsal på Glommasvingen skole. Her har vi fått en arena for kultur vi må være stolte av. Et lokale som kan brukes til konserter, foredrag, danseforestillinger og revyer. Odalsrevyen fyller 70 (!) år i år, og flytter forestillingen sin fra idrettshallen til Glommasvingen skole i november. En gyllen mulighet for alle odølinger til å ta en titt på vår nye kultursal, og få et tilbakeblikk på 70 år med Odalsrevyen.

  Audunbakkenfestivalen. Foto: Torjus Thesen

  Gjengen bak Norges mest sjarmerende musikkfestival; Audunbakkenfestivalen, arrangerte sin 17. festival i sommer, i skogen på Disenå. Festivalen har gjennom årene bygget seg opp til å bli en anerkjent festival for musikk og kunst, og har tidligere havnet på pallen under «Norske konsertarrangørers» kåring av landets beste festival. Festivalen rekrutterer hvert år omkring 100 frivillige, og er et godt eksempel på hvordan kultur kan skape engasjement og forankring blant lokalbefolkningen.

  Brufesten og Julie Bergan trakk flere tusen publikummere til Skarnes sentrum og er et tilbud til befolkningen, fra handelsstanden på Skarnes. Slike samarbeider mellom næringsliv, kommune og lokale, frivillige aktører er verdifullt for lokalsamfunnet, og gir tilbake til en bred del av lokalbefolkningen.

  Julie Bergan på Brufesten

  Kulturarrangementene i Sør-Odal er fordelt over hele året, og stopper ikke opp selv om været blir våtere og kaldere. Slåstad IL arrangerer hvert år Amundløpet og Isfestival, med skøyteløp, isaktiviteter, musikk og underholdning for hele familien.

  Fyrverkeri over Dølisjøen. Amundløpet og Isfestivalen

  Knutepunktsarrangementer i Sør-Odal

  De ovennevnte arrangementene ble tidligere i år tildelt en fast årlig støtte av Sør-Odal kommune, som viktige knutepunktsarrangementer i kommunen. Arrangementene og aktivitetene støtter opp under kommunens målbilde om et mangfoldig og inkluderende kulturliv med et bredt engasjement, og tilbud til alle innbyggerne. Alle disse arrangementene er etablerte, seriøse og veldrevne arrangementer med god oppslutning blant publikum. Det er arrangementer som gir lokalbefolkningen et godt og variert kulturtilbud, samtidig som flere av dem også trekker publikum utenfra kommunegrensen, og slik er med å sette Sør-Odal kommune på kartet.

  Kirkekonsert i Strøm kirke. En del av festivalen Musikk ved Glomma
  Odalsrevyen flytter årets forestilling til Glommasvingen skole

  I tillegg til nevnte arrangementer kommer en hel haug med andre små og store kulturaktiviteter som arrangeres av de mange frivillige ildsjelene og foreningene som finnes i kommunen. Frivilligheten står sterkt i Sør-Odal, og antall aktive lag og foreninger er et tydelig bevis på dette. I løpet av et år i Sør-Odal står ildsjeler og frivillige organisasjoner i kommunen bak blant annet festivaler, konserter, teaterforestillinger, revyer, flerfoldige idrettsarrangementer og en rekke kunstutstillinger. Alle lag og foreninger kan søke kommunen om kulturmidler innen 15. april hvert år. I tillegg finnes en «aktivitetsstøtte» hvor man kan søke om tilskudd til enkeltarrangementer. Denne støtteordningen har ingen søknadsfrist, men tildeles av overskuddet etter kulturmidlene.

  Kultur er bra for folkehelsa!

  Vårt rike og varierte kulturliv bidrar til å gjøre Odalen til et godt sted å bo. Alle disse kulturarrangementene er viktige møteplasser for odølingen og skaper tilhørighet og fellesskap. Kultur er viktig for folkehelse og trivsel, og deltakelse i kulturaktiviteter, som utøver, arrangør eller publikum, har en positiv effekt på egen helse.

  Glade frivillige på Audunbakkenfestivalen. Foto: Christer Bell
  Heidi Tveter og Marit Thoner var blant de 70 frivillige som bidro på isfestivalen i januar i år.

  Kunst der folk ferdes

  Lars Skjelbreia og Aleksander Stav – Landet som ikke er. Foto: Stav/Skjelbreia

  Kunst i offentlige rom skaper debatt i hele landet, så også i Sør-Odal. «Landet som ikke er», et kunstprosjekt i to rundkjøringer i Skarnes sentrum, har skapt mer debatt enn man kunne drømme om. Kunstnerne Lars Skjelbreia og Aleksander Stav hentet inspirasjon fra vår egen Kåre Tveter når de jobbet med prosjektet, som i ettertid har skapt både harme og begeistring. Under arbeidet med Glommasvingen skole ble det avsatt et beløp til utsmykking som har sørget for at både elever og forbipasserende kan nyte kunst utendørs og innendørs på nye Glommasvingen skole. Kunstbanken på Hamar, som har en rådgivende funksjon for kommunale saker knyttet til kunst i offentlige rom, har gitt Sør-Odal kommune mange godord for sitt arbeid og profesjonalitet rundt de seneste utsmykkingsprosjektene.

  Offentlige utsmykninger skal berike miljøet de settes opp i, og gjøre kunst lett tilgjengelig der lokalbefolkningen er. Den offentlige kunsten oppsøker mennesker der de ferdes, i motsetning til kunst på gallerier og museer, som aktivt må oppsøkes av betrakteren selv. Kunst skaper identitet og tilhørighet, og sør-odølingene vil forhåpentligvis få sitt eget eierskap til alle disse nye kunstverkene som tilhører oss alle.

  Henriette Eriksen, kulturfaglig rådgiver i Sør-Odal kommune

  Jenny Alnæs – Skogen synger.