Annonse

Mai er kjent for å være

En måned der fargene kommer til live

Jeg tror ikke de som sier det har møtt juni

Slik jeg kjenner juni

Der fargene mine er over alt

Rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo, fiolett

Så er jeg hel, så er jeg ett, så er jeg rett

I fargene som vaier i juni

TEKST: TM. Ødegård