Du har sikkert fått det med deg i media den siste tiden; at du som bankkunde må legitimere deg med pass, når du skal fornye eller skaffe deg BankID.

Annonse

Det er myndighetene og den nye hvitvaskingsloven som krever at du må vise gyldig pass neste gang du skal fornye eller få BankID.

Dette for å bekjempe økonomisk kriminalitet og beskytte deg som kunde. Vi har altså ikke lov til å utstede ny BankID uten at gyldig pass er registrert på deg som kunde.

For din egen sikkerhet

Dette kan virke noe stivbeint for noen;

— Jeg har da vært kunde her i alle år, kan noen si. Og ja, vi kjenner deg som kunde når du fysisk kommer inn i banken, men når du skal bekrefte at du er du på nett, så må legitimasjonen, altså BankID’en,  være korrekt.

Økonomisk kriminalitet er et økende problem, og vi som bank har et stort ansvar i dette arbeidet, og må følge myndighetenes krav.

BankID er din personlige elektroniske legitimasjon, som benyttes ved identifisering og signering på nett, og er en ordning i regi av de norske bankene. I dag bruker du BankID til mange ting; for å betale regninger i nettbank/mobilbank, til å logge deg inn på sider som Nav, Altinn og for betaling av varer og tjenester på nett.

Så derfor – ber vi om at du som kunde tar med deg passet ditt neste gang du kommer i banken. Passet skannes og lagres slik at banken har gyldig legitimasjon av alle som benytter BankID.

Når du skal fornye eller skaffe deg BankID vil du få beskjed om å komme innom banken og vise passet.