Annonse

Hva er det som sørger for at AS Norge går rundt og at det hver dag bygges gode lokalsamfunn over hele landet? Svar: Frivilligheten.

Odal Sparebanks visjon er å utgjøre merverdi for kunder og lokalsamfunn.

Sterke ord, og man kan velge om en strategi skal ligge i skuffen eller om den skal være retningsgivende for sitt daglige arbeid. Vi i banken tar strategien på alvor og er veldig opptatt av å etterleve den i vårt daglige virke.

To viktige bærebjelker i dette arbeidet er samarbeidsavtaler og gavemidler.

Gjennom våre samarbeidsavtaler med vel 40 lokale lag og foreninger i våre markedsområder, så er vi med og utgjør en forskjell. Vi kommer veldig tett innpå frivilligheten. Vi blir gang på gang imponert over den innsatsen som folk gjør i sine lokalsamfunn; både på generell daglig basis og ved ulike arrangement. Bare i løpet av de siste månedene kan vi nevne noen gode eksempler der vi er med som samarbeidspartnere:

Morodalsfestivalen; inkluderende festival for utviklingshemmede og alle andre (Nord-Odal)

Festival Bohem; unik, ny musikkfestival i Øvrebyen (Kongsvinger)

VM vannski for parautøvere; Slåstad vannskiklubb, SIAP (Sør-Odal)

Audunbakkenfestivalen; sjarmerende festival arrangert for 17. gang (Sør-Odal)

Felles for alle disse arrangementene er at de er helt avhengige av de frivillige;
at noen gidder å stå i kiosken, at noen vil stille som vakt og at noen rigger opp og tar ned. Dette er helt avgjørende for at vi skal ha levende lokalsamfunn og kunne skape gode opplevelser for alle oss som bor her.

Så en STOR TAKK til alle som stiller opp, gang etter gang, og gjør dette mulig.
Igjen; hurra for frivilligheten!

Tekst: Mette F. Skogstad, markedssjef i Odal Sparebank