Ungt Entreprenørskap i samarbeid med Odal Næringshage arrangerte i går en heldags innovasjonscamp sammen med Skarnes videregående skole.  Vinnerlaget som kom opp med beste nyskapende og bærekraftige idè ble prosjektgruppa «Maarudfiskene.»

Annonse

– Yes! Sier samtlige av vinnerne og gir hverandre high fives i det prosjektnavnet deres «Maarudfiskene»  ble ropt opp høyt foran fullsatt kantine på Skarnes videregående skole i går kveld.

Innovasjonscamp’en som ble arrangert for første gang i Odalen var for elever fra Skarnes videregående skole og i tillegg alle 10. klassinger fra Nord-Odal og Sør-Odal. Idrettshallen i Sør-Odal ble fylt opp med 180 elever, lærere, veiledere og jury.

Gruppa med Åge, Alvin, Martine, Yanet, Vilde og Hjalmar fikk tips og råd av veileder Even Moss Lundemo, CEO i Nordic Touch.

Bærekraft, attraktivitet og reiseliv

Utfordringen elevene ble gitt hadde basis i naturgitte ressurser i Odals kommunene, satt i sammenheng med bærekraft, attraktivitet og reiseliv. Elevene skulle komme opp med en idè og en plan for et produkt eller satsing. Videre skulle de lage en modell og presentere for jurymedlemmene på ettermiddagen og til publikum under åpen dag på Skarnes videregående skole. Ordlyden på oppgaven lød slik;

Odalen ønsker å bli mer synlig for nye innbyggere og besøkende. Med utgangspunkt i skog og sjø, hva kan gjøres for at dette skal bli noe som gjør Odalen mer attraktiv som enten kommuner å flytte til eller å besøke som turister?

– Spennende oppgave og moro med utfordringen ved å presentere foran juryen fra kommunene og næringslivet mente elevene.
En hel dag med intensivt gruppearbeid fra 09-19 for de 180 elevene fra Skarnes videregående skole og 10. klassinger fra Nord-Odal og Sør-Odal som var samlet i Sør-Odal idrettshall i går.

Vinnerlaget scoret på høy innovasjonsgrad

Juryen bestående av representanter fra næringsliv og begge odalskommunene vurderte ut ifra hvordan gruppene løste oppdraget, om idèen var fremtidsrettet, nytenkende og om løsningen var gjennomførbar.

Gruppa «Maarudfiskene» bestående av Mons, Julie, Iben, Rasmus, Alex, Peder og Pernille som var et blandet lag fra Skarnes videregående skole og 10. klassinger fra Nord-Odal og Sør-Odal jobbet effektivt gjennom hele dagen, hadde god gruppedynamikk og en oversiktlig, engasjerende og kreativ framføring som juryen la spesielt merke til gjennom innovasjonscampen.

Jørgen, Janet, Susanne, Jostein, Sigurd, Håkon og Kamille hadde en god idemyldring rundt bordet.

«Maarudfiskene», et nytt landemerke i Odalen?

– Alle kjenner vel til verdens største elg, den ti meter høye sølvblanke, storelgen fra Stor-Elvdal, som står midt mellom Oslo og Trondheim langs riksveg 3? Åpner Julie i gruppa «Maarudfiskene» på scenenkanten.

– Vår idè er nemlig å gjøre Odalen kjent med tre stupetårn ved Storsjøen formet som fisker etter fiskeartene som finnes i sjøen, nemlig gjedde, abbor og mort, smiler hun.

– Vi er skogs kommuner, så stupetårnene skal skal selvsagt bygges av tre i samarbeid med kjente, lokale aktører som Bergene Holm og rundt tårnene skal det være brygger støpt i betong i samarbeid med Mapei, forteller Peder videre.

Elevene skulle lage en modell og presentere hva de hadde tenkt, her er de tre stupetårnene, med brygge og tilhørende restaurant ute i vannet.

– På «Maarudfiskene» blir det også restaurant med kortreist mat. Hva smaker vel ikke bedre enn en gjeddepizza etter et forfriskende bad i Storsjøen?

Gruppa presenterte videre at prosjektet vil gi bygda arbeidsplasser innen drift og turisme og målgruppa for destinasjonen er barnefamilier og unge.
Stupetårnfiskene skal markedsføres på potetgullposene til Maarud og kommer på nasjonale tv-kanaler og radio over hele landet så gruppa for seg.

– Her blir det aktiviteter med fart og spenning, og det har vi ikke vondt av her i Odalen, sier Rasmus og publikum ler rett ut.

Gruppene var svært kreative under framføringene og denne gruppa presenterte et skilt med Hollywood karakter, noe ordfører Knut Hvithammer som satt i juryen synes var en spennende idè.

Det ble premiering av beste løsninger med både godteri og kinobilletter fra Ungt Entreprenørskap i Hedmark som falt i smak hos de unge lovende etter mye hardt arbeid gjennom dagen.

Veilederne og jurymedlemmene under innovasjonscampen synes at alle elevene gjorde en kjempe innsats og det var svært jevnt mellom gruppene. De fire som konkurrerte i finalen var alle dyktige grupper med prosjektnavnene; Glassigloer i Odalen, Odal opp og ned familiepark og en markedsførings-plattform av eksisterende tilbud i Odalen som alle fikk delt andreplass.

Juryen besto av representanter fra næringsliv og begge odalskommunene og fulgte de 180 elevene gjennom dagen.

Juryen f.v. Aase Bergersen fra Sparebank 1 Østlandet, Næringssjef i Nord-Odal kommune, Eva Snare, markedssjef i Eskoleia AS, Jannicke Stenberg Mykkestue, daglig leder i Odal Næringshage, Tove K. Gulbrandsen, CEO i Nordic Touch, Even Moss Lundemo, ordfører i Sør-Odal kommune, Knut Hvithammer og kommunikasjons- og næringskoordinator i Sør-Odal kommune, John Kristian Strand.