Innbyggernes dokumentasjon har allerede bidratt til å realisere flere bredbåndsutbyggingsprosjekter. Nå trenger kommunene hjelp til 2019-søknadene.

Annonse

Både Nord- og Sør-Odal kommune skal søke om Nkom-midler til utbygging av høyhastighetsbredbånd også i 2019, etter å ha blitt tildelt støtte til flere prosjekter de siste årene. Du kan nå bidra i arbeidet ved å dokumentere hastigheten din.

Lavere dekning enn kartene tilsier

Kommunene har også tidligere år hatt spørreundersøkelser ute på internett, der kommunen har bedt innbyggerne om å måle bredbåndshastigheten sin og oppgi denne. Alle disse svarene blir lagt ved søknaden, men for å stå best mulig rustet i søknadene ønsker kommunen å skaffe til veie ytterligere dokumentasjon.

Erfaringer tilsier at beste tilgjengelige internettilgang på hver enkelt adresse er dårligere enn hva de teoretiske kartene fra leverandørene tilsier.

Det er svært viktig at kommunens søknad til Nkom er grundigst mulig dokumentert, og derfor ber kommunen innbyggere og bedrifter i spesielt disse delene av Sør-Odal om å bidra:

  • Finnholt
  • Strøm/Slomarka
  • Solbakken
  • Skarnesbråten/Sander
  • Galterud/Sander

I Nord-Odal er vi interessert i følgende områder:

  • Storsjøen vest
  • Deler av Knapper
  • Bruvoll

Slik måler og rapporterer du i Sør-Odal

Kart over aktuelle områder i Sør-Odal  finner du i kunngjøringen av høringen for Nkom-søknadene!

Innbyggere i andre deler av kommunen kan også dokumentere sin bredbåndshastighet.

Appen «Nettfart» er også godt egnet til å måle bredbåndshastigheter. Den kan du laste ned til alle mobiltelefoner.

Vi ber om at innbyggerne tar skjermdumper av målingene sine gjort i «Nettfart» og sender disse til john.kristian.strand@sor-odal.kommune.no. Skriv adressen der målingen ble foretatt i emnefeltet til e-posten.

Slik måler og rapporterer du i Nord-Odal

Du kan bruke Speedtest.net eller nettfart.no til å måle bredbåndshastigheter. Disse kan også lastes ned til alle mobiltelefoner. Åpne skjemaet under for å registrere hastigheten.

Det er også mulig å ta en skjermdump av testresultatet og sende til eva.snare@nord-odal.kommune.no sammen med adresseinformasjon.