Et årsskifte gir rom for refleksjon over tida som har gått, og for forventninger til det som står framfor oss. Det gir oss en påminnelse om at selv om tida går sin gang så har alt en syklus. Etter vinteren kommer vår og atter en sommer.  Alt har en rundgang.

Annonse

Rett før jula satte inn hadde vi vårt budsjettmøte i kommunestyret i Sør-Odal. Det ble et godt møte med en god debatt der alle vil det beste for kommunen vår. Det er et offensivt budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 som ble vedtatt. Vi har gjennom ulike vedtak de siste åra rigget kommunen for å møte de overliggende utfordringer med at det blir færre barn i grunnskolen og flere eldre.

«De viktigste satsingsområdene er barn og unges oppvekstvilkår, folkehelse og befolkningsvekst.»

Glommasvingen skole er nå under tak i løpet av 2018, og i august 2019 er den ferdig og klar for innrykk av alle Sør-Odals skolebarn. Det blir den fineste skolen i Innlandet og det blir et stort løft for alle barnas læringsmiljø. Vi har også en satsing innen helse- og omsorg. Vi legger til rette for at man skal bestemme over sitt eget liv – hele livet – og at man skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig. En god helse er viktig for et langt og godt liv.

Tatt sats med BUA, Frisklivssentral og aktivitetsskole

Derfor satser vi på folkehelse for både gammel og ung, og i 2018 har vi satt i gang mye ny aktivitet. Kronprinsen besøkte BUA – utlånsentralen for sport og friluftsutstyr i mars. BUA er en suksess. I tillegg har vi også startet Frisklivssentral for voksne som trenger hjelp til å komme i gang med aktivitet, og Aktivitetsskolen som er et gratis aktivitetstilbud for barn. I tillegg til dette blomstrer frivilligheten i Sør-Odal på imponerende vis. Takk til alle som bidrar i idrettslagene og alle lag og foreninger som bidrar til at så mange er med på noe! Dere er svært viktige for at mennesker møtes og at vi har så godt samhold i bygda vår.

Optimistisk for framtida

For 200 år siden i 1819 fikk Nord-Odal sin egen sogneprest. Da oppsto begrepet Søndre-Odal. Da var det kirken som styrte lokalt fram til 1837 da formannskapsloven kom og kommunene ble etablert. Navnet ble endret fra Søndre Odal til Sør-Odal ved en språkreform i 1917. Selv om vi ikke kan kalle 2019 for et 200 års jubileum for kommunen, så er det en milepæl for en kommune som har et godt utgangspunkt for en positiv utvikling. Jeg er veldig optimistisk for framtida på Sør-Odals vegne.

Godt nytt år til dere alle!

Ordfører Knut

FOTO: Birgitte M. Linden