Ti ansatte i Sør-Odal kommune ble rett før jul hedret under en markering i rådhuset. De som har vært ansatt i kommunen i 25 år fikk ei klokke, mens ansatte i 30 år ble satt pris på med Norges Vels medalje.

Annonse

– Dere har vært viktige medarbeidere i et stort fellesskap der alle er like viktige for å få tjenestene til å fungere. På vegne av Sør-Odal kommune vil jeg si takk, sa ordfører Knut Hvithammer under utdelingen.

På bildet fra venstre:
* Mette Berge, renholder (25 år)
* Turid Mette Indgjerd, hjemmehjelp (25 år)
* Edel Nylend, hjemmehjelp (25 år)
* Lena Andersen, assistent Sander barnehage (25 år)
* Else May Eriksson, styrer Disenå barnehage (30 år)
* Frank Kristiansen, adjunkt Sør-Odal ungdomsskole (30 år)
* Venke Torill Lysakerrud, assistent Disenå barnehage (30 år)
Ikke med på bildet:
* Marit Engødegård, miljøarbeidertjenesten (25 år)
* Bjørn Braserud, vannrenseanlegget (30 år)
* Osvald Thorshaug, vaktmester (30 år – pensjonist fra juni 2018)