Strandryddedagen arrangeres for åttende året på rad over hele landet og i Odalen arrangerer DNT Odal strandryddedag ved Seimsjøen naturreservat 4. mai. Sammen en rydder vi Odalen!

Annonse

Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet der man på vårparten rydder Norges strender frie for søppel. Strandryddedagen ble arrangert for første gang i 2011 og har vokst hvert år siden.

Vi har et felles ansvar

— Dessverre ligger det en del søppel nært opptil våtmarksområdet som utgjør naturreservatet Seimsjøen, sier Knut Lysell i DNT Odal.

— Alt fra gamle lastebildekk, sykler, sildetønner i plast, plastkanner og mengder av isopor. Strømmen i det trange sundet mellom Grunnsjøen og Storsjøen og det flate landskapet gjør at mye søppel blir liggende inne igjen i kratt og skog etter en flom, forteller han.

Som en del av den nasjonale strandryddedagen blir området på Belgen, øst for Seimsjøen naturreservat ryddet for søppel. Reservatet er et viktig våtmarksområde for trekkfugler på vei nordover.

Visste du dette om Seimsjøen naturreservat?

188 plantearter og 175 fuglearter, deriblant 14 rovfugler er blitt registrert i naturreservatet. Dette gjør Seimsjøen naturreservat til Norges nest mest artsrike reservat. Reservatet utgjør 3,2 km2 og består av de svært viktige gruntvannsområdene Nora, Grunnsjøen, Seimsjøen og Vesletjennet samt strandsonene langs Øyen, Engene og Belgen.

Seimsjøen naturreservat er Norges nest mest artsrike reservat

Fremmøtested: Kjør fv. 285 mellom Oppstad og Slåstad. Ta av til Klokkerudveien (skilt til hundehotell). Kjør Klokkerudveien nesten til ende. Ta av til vedoppsamlingsplass sør for Hafstadmyra. Merket med DNT-merkebånd.
Fremmøtetid: Lørdag 4. mai kl. 11.

Vel møtt!