Høy temperatur over en lengre periode har satt fart på snøsmeltingen og gitt økt vannføring i Glomma, men ifølge varsom.no vil vannstanden kulminere allerede om et par dager.

Annonse

— Det er fortsatt varmt, og da vil snøen fortsette å smelte. Men om et par dager forventer vi at det vil bli kaldere, og da vil også vannføringen i Glomma avta, opplyser vakthavende hos varsom.no til Sør-Odal kommune.

Dette er for øvrig mye tidligere enn normalt, siden vårflommen gjerne ikke kommer før i slutten av mai.

Under middelflom

Elva vil etter alt å dømme kulminere godt under middelflom, det som kan regnes som en gjennomsnittlig, ordinær vårflom.

Mandag formiddag var vannstanden i Glomma ved Skarnes på 131,70 meter over havet, som er om lag én meter under det som kalles middelflom. Ifølge varsom.no vil vannstanden i år neppe stige langt over 132,00 moh.

Ingen forholdsregler

Varsom.no understreker at dette er prognosene i dag, og at uventede værendringer i form av store nedbørsmengder og en ny runde med varmt vær kan føre til økt vannføring igjen.

— Det er litt snø igjen som skal smelte, men vi forventer at flomtoppen som kommer om et par dager vil bli den høyeste vannstanden i år. Vi anser ikke potensialet for en ny runde som veldig stor – selv om det ikke kan avskrives, forteller vakthavende hos varsom.no.

Med bakgrunn i dette ser per i dag ikke varsom.no noen grunn til at innbyggerne trenger å ta noen forholdsregler knyttet til økt vannstand.

Stor skogbrannfare

Varsom.no understreker avslutningsvis at det er stor skogbrannfare i regionen nå, og at dette også gjelder Sør-Odal.

På sine hjemmesider meldes det om lokalt stor fare for gress- og lyngbrann i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

— Følg lokale myndigheters instruksjoner, og behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører, er oppfordringen fra varsom.no.

Ser du antydning til brann, ring 110 umiddelbart!