Fiberutbyggingen i Austvatn og Slåstad er i rute – nå må du grave til huset

  Har du kjørt langs Storsjøvegen (FV 209) mellom Mo og Slåstad, har du sikkert lagt merke til det pågående gravearbeidet. Både GIVAS og Eidsiva Bredbånd jobber på strekningen. Selv om vann og avløp er viktig, er det nok ekstra mange som gleder seg til å få fiber, og Eidsiva kan fortelle at gravearbeidet på strekningen snart er ferdigstilt.
  Annonse

  – Framdriften er bra vedrørende gravtraseene. Det henger fortsatt litt igjen på rundt stolpetrekk, men vi forsøker å redusere avhengigheten av det og legge mer av kablene i jord, sier Gudmund Brekko som er prosjektleder for utbyggingen i Austvatn og Slåstad.

  – Det er nesten «hel ved» mellom Mo og Garvik til Slåstad med hensyn til gravingen, men brokryssinger og spesielle mindre strekninger gjenstår. Vi estimerer at graveaktiviteten på hovedstrekning er fullført innen utgangen av august. Da kan vi starte blåsing av fiberkabel og teknisk arbeid, som skjøting, forsetter Brekko.

  Benytt sommeren til å grave til huset

  Gudmund Brekko, prosjektleder Eidsiva Bredbånd. FOTO: Hallingdølen

  Rundt 60% av adressene innenfor utbyggingsområdet har bestilt fiberbredbånd på nåværende tidspunkt. Dersom man ønsker fiber i stua i løpet av høsten (fase 1), lønner det seg å bestille nå. I følge Brekko kan det ellers hende man må vente til neste år.

  De som allerede har bestilt, og skal grave selv, bør benytte sommeren til å realisere sin grøft, da frosten kommer kan det være for sent. Eventuelle detaljer vedrørende dette kan tas med entreprenøren som angir fra og til der det skal graves. Entreprenøren leverer også ut materiellet som skal graves ned. Informasjon finnes på Din side hos Eidsiva Bredbånd.

  Dette videoen kan også være nyttig:

  Tilbud til fritidsboliger

  I løpet av sommeren vil også de som har fritidsboliger i området kunne bestille. Fritidsboliger er ikke omfattet av reglene for tilskuddsbasert fiber og bygges derfor ut etter kommersielle forhold. Informasjon om pris og andre betingelser og vilkår for dette segmentet kommer snart.