Stranda ved Songnabben camping.
Annonse

Selv om de gode sommertemperaturene mangler, er det fullt mulig å ta et forfriskende bad! De første prøvene som er tatt av innsjøene i Odalen viser god badevannskvalitet.

Badeplass Temperatur TKB uttak 25.06.19 IE uttak 25.06.19
Nord-Odal
Sognabben Camping 17°C 2 4
Mortenrudstranda 17,5°C 59 22
Sætersjøen 17,5°C 2 < 1
Råsen 17,5°C 9 3
Bukkeneset 17°C 2 < 1
Kalvhella 17°C 24 7
Sør-Odal
Sæterlisjøen 18,5 °C < 1 < 1
Sagalandet 17,5°C 2 4
Dølisjøen 17,5°C < 1 3
Ringås 18,5°C 3 < 1
Glomma Blir tatt

02.07.19

Vurderingskriterier

Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak utefra innhold av tarmbakterier (TKB og IE). Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i vannkvalitetsnormer for friluftsbad:

Termotolerante koliforme bakterier God Mindre god Ikke akseptabel
(TBK)/100 ml

Intestinale enterokokker(IE)/100 ml

< 100 100-1000 >1000

 

I Sør-Odal og Nord-Odal er vannkvaliteten kontrollert for både intestinale enterokokker og termotolerante koliforme bakterier. Dette for å ha en god oversikt over forurensning fra tarmbakterier.  Temperaturen er målt en armlengde ned i vannet.

Svømmekløe

Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt. For mer informasjon se på Folkehelseinstituttets side om svømmekløe.

Alger

Oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) kan forekomme i ferskvann, brakkvann og saltvann. Disse organismene kan produsere flere typer toksiner. Dersom vannet er grønt, rødt eller brunt kan det være en algeoppblomstring og bading bør unngås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak utefra innhold av tarmbakterier(TKB og IE). Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i vannkvalitetsnormer for friluftsbad:

Termotolerante koliforme bakterier God Mindre god Ikke akseptabel
(TBK)/100 ml

Intestinale enterokokker(IE)/100 ml

< 100 100-1000 >1000

 

I Sør-Odal og Nord-Odal er vannkvaliteten kontrollert for både Intestinale enterokokker og Termotolerante Koliforme bakterier. Dette for å ha en god oversikt over forurensning fra tarmbakterier.  Temperaturen er målt en armlengde ned i vannet.

Svømmekløe: Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt. For mer informasjon se på Folkehelseinstituttets side om svømmekløe.

Alger: Oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) kan forekomme i ferskvann, brakkvann og saltvann. Disse organismene kan produsere flere typer toksiner. Dersom vannet er grønt, rødt eller brunt kan det være en algeoppblomstring og bading bør unngås.