Kartet viser de områdene som tilbys fiberbrebånd i denne omgangen.
Rett over vinterferien starter utbygging av tilskuddsbasert fiber til boligadresser i Slåstad og Austvatn. I følge Eidsiva er planen å begynne i Slåstad og jobbe seg nordover.
Annonse

Prosjektleder Gudmund Brekko i Eidsiva Bredbånd, opplyser at det i dag utsendes informasjon til de som har tegnet kontrakter med Eidsiva Bredbånd på e-post (eller SMS, hvis du ikke har dette). Her er det også lenke med påloggingsinformasjon til «Min side».

Blir alle abonnenter oppdatert om fremdrift fortløpende?

– Meldingen er den første i en rekke av kundemeldinger som sendes elektronisk til kommende abonnenter etter hvert som ulike milepeler for deres egen tilkobling nås, utdyper Brekko.

Site Service er Eidsivas underentreprenør

Selve utbyggingen er det Site Service med hovedkontor på Hagan som står for. De har drevet egen fiberavdeling siden 2013, og har i dag en bemanning på over 30 personer med lang erfaring fra fiberarbeid. I tillegg benytter de ofte lokale underleverandører, noe som også er sannsynlig i Odals-utbyggingen.

Intensiverer salget

Det har tidligere være avholdt informasjonsmøter både i Nord- og Sør-Odal. Begge møtene var godt besøkt.

– Er det mange av de som har fått tilbud som har takket ja?

– Jeg har ikke ansvar for salg, men så vidt jeg kan se er det ikke helt på samme nivå som vi har sett i andre kommuner. Men, vi har ikke vært rundt og snakket med alle ennå. Vår erfaring er at salget løsner når man ser at arbeidet begynner.

Dersom du bor innenfor utbyggingsområdet og er interessert i å få et tilbud, kan du kontakte Eidsivas salgsavdeling.

Milepeler i utbyggingen

Utbyggingen på Slåstad og i Austvatn skal etter planen være ferdig høsten 2019. Oppheng i master starter ultimo februar, og graving er planlagt påbegynt 1. april. Det er planlagt å skifte en del stopler. Dette arbeidet starter 15. april. De første husinnstallasjonene kommer i gang i løpet av mars.

– Ferdigstillingsdato er 29. oktober, men er ikke usannsynlig at det kommer enkelte justeringer, avslutter Gudmund Brekko.