Gunnar Holth Grusforretning leverer alle fraksjoner av sand, pukk og grus. Foto: Per Martin Grambo.
Gunnar Holth Grusforretning AS har drevet grustak på Granerud siden industriområdets opprinnelse. Nå er ressursene i eksisterende dagbrudd ved å være ferdig utvunnet. Derfor er det viktig at kommunen har tilrettelagt for utvidelse av masseuttak i samme område.
Annonse

Hvorfor ønsker dere å utvide på Granerud?

– Vi ønsker å utvide uttaket for å sikre og ta vare på ressursen i et allerede åpnet massetak hvor vi i dag har driftskonsesjon, sier avdelingsleder Tore Holth i Gunnar Holth Grusforretning.

Del av en omfattende reguleringsprosess

I forbindelse med reguleringsprosessen rundt utvidelsen av Granerud, vedtok kommunestyret i juni 2018 å avsette snaut 70 mål av kommunens areal til formål masseuttak. Dette danner grunnlag for avtalen med Gunnar Holth Grusforretning. Det stilles strenge krav til drift av denne type masseuttak, og det vil være Gunnar Holth Grusforretning som besørger konsesjonssøknad overfor Direktoratet for mineralforvaltning.

For en amatør ser terrenget vanskelig ut. Hva er gunstig med grustaket på Granerud?

– Kvaliteten på ressursen er godkjent for brukt til bygg/anlegg og asfaltarbeider, og vi mener derfor det er viktig å ta vare på den. Dessuten er det sentralt i forhold til markedet, forklarer Tore Holth.

– De lokale entreprenørene er viktige kunder, og det er grunneiere og skogeiere også. Alle kunder er viktige!

Godkjent for bruk til bygg/anlegg og asfaltarbeider. Foto: Per Martin Grambo.

Luftig avskoging

Før utvinningen kan starte, blir området avskoget. Dette skjer i regi av Nord-Odal kommuneskoger. Dette arbeidet starter når i vår og foregår med maskin. Det kan likevel bli behov for noe manuell hogst, forklarer Matthias Göhl, daglig leder i Kommuneskogen. Etter avvirking, blir området avdekket og fjellet blir stående bart. Rester av trær og bunndekke ødelegger nemlig både utstyr og kvalitet på masse og grus. Av sikkerhetshensyn, monteres faste gjerder langs kanten.

– Utfordringen med utvidelsen av uttaket på Granerud, er bl.a. topografien, hvor det er store høyder og en forholdsvis dyr driftsmetode for å utvinne fjellet i forhold til størrelsen på markedet, forklarer Tore Holth.

Kortreist masse bra for nyetablerere

For næringslivet i Nord-Odal er det gunstig med en lokal leverandør av ulike typer masse. Kort frakt er også et godt salgsargument overfor eventuelle bedrifter som ønsker å kjøpe en av de nye tomtene på Granerud.

«Kortreist» masse bra for næringsliv og miljø. Foto: Per Martin Grambo.