Fiberbredbånd til 1000 husstander, hytter og bedrifter i Nord-Odal

  Etter avholdt anbudskonkurranse har Nord-Odal kommune inngått avtale med Telenor om å legge fiberbredbånd til ca. 1000 husstander, hytter og bedrifter i løpet av 2017.Rundt 1000 husstander, hytter og bedrifter i Nord-Odal får nå tilbud om fiberbredbånd etter at kommunen har inngått avtale med Telenor.

  Annonse

  Etter avholdt anbudskonkurranse har Nord-Odal kommune inngått avtale med Telenor om å legge fiberbredbånd til flere husstander i kommunen.

  Rundt 500 nye husstander, hytter og bedrifter i området Råsen øst og vest, Toner, Fjell og Bunes (tilskuddsområde). I tillegg vil Telenor tilby fiberbredbånd til over 400 bedrifter, boliger og fritidsboliger i Sand.  

  Prosjektet i Nord-Odal et av Telenors største offentlige utbyggingsprosjekter av denne typen i år. I den forbindelse var ordfører Lise Selnes og representanter fra kommunen invitert til prosjekt «kick-off» hos Telenor på Fornebu i august.

   

  — Et bedre og mer stabilt tilbud

  Prosjektet forventes å avsluttes i tredje kvartal neste år. Det blir innkalt til informasjonsmøter om utbyggingen i løpet av høsten. Tilknytning for bedrifter og husstander til tilskuddsområdet blir gratis, mens det i Sand og for fritidsboliger vil koste kr. 1.990,-.

  — Fiberutbyggingen innebærer i praksis at disse områdene får et mer bedre og mer stabilt tilbud med hastighet på opptil 500 Mbit/s på både opplastning og nedlastning, sier moderniseringsdirektør i Telenor Norge Arne Quist Christensen. 

   

  Storsatsning av Telenor

  Bredbånd er viktig for bedrifter som ønsker å etablere seg, og kan også bidra til et bedre velferdstilbud for kommunens innbyggere gjennom smarte løsninger, velferdsteknologi og teknologiutvikling.

  — Erfaringer viser at kommuner med god infrastruktur på bredbånd blir mer attraktive å bo i og gir grobunn for nye arbeidsplasser, sier næringskonsulent i Nord-Odal Eva Snare.

  Avtalen har en verdi på drøyt kr. 22 millioner, og finansieres av statlig tilskudd (7,1 mill.) og Telenor.

  BEDRE OG STABILT: – Fiberutbyggingen innebærer i praksis at disse områdene får et bedre og mer stabilt tilbud, sier moderniseringsdirektør i Telenor Norge Arne Quist Christensen. Her sammen med ordfører Lise Selnes (t.v.) og næringskonsulent i Nord-Odal, Eva Snare. FOTO: Paul Reidar Løsnesløkken STORSATSNING: Prosjektet i Nord-Odal et av Telenors største offentlige utbyggingsprosjekter i år. Her Paul Reidar Løsnesløkken og ordfører Lise Selnes sammen med deler av Telenors prosjektgruppe på veg til omvisning i Diftssenteret. FOTO: Eva Snare