Odalsportalen – Kultur til et begeirstret odalspublikum

  Annonse

  To tirsdager på rad har sørodølinger kunnet nyte fin musikk i regi av Den kulturelle spaserstokken.

  Tirsdag 6. september sang Lars Klevstrand viser av Evert Taube. Han krydret konserten med noen gode historier fra livet til denne store visesangeren fra Sverige. Publikum sang med på de velkjente visene. De fikk også høre noen mer ukjente av visene som Taube skrev. 

  Den 13. september var det Guren Hagens tur til å underholde. På ettermiddagen var han på avd. F1 på Sør-Odal alders- og sykehjem, SOAS. De eldre fra de andre avdelingene kom for å høre Guren Hagen synge viser av Prøysen, Sandbeck og noen av sine egne. 

  Guren Hagen hadde god kontakt med de eldre og fikk de med på allsang. Noen sikret seg en CD etter konserten. På kvelden sang Guren Hagen egne sanger i Rådhuskantina i Sør-Odal. Også her var det god kontakt mellom publikum og artist. 

  En beskjeden Guren Hagen visste ikke om han kunne gå under betegnelsen profesjonell artist, selv om det ikke er tvil om at han i høyeste grad er godt anerkjent som både tekstforfatter, komponist og artist. Det var mange som sikret seg en CD også etter denne forestillingen.

  Tekst og foto: Anne-Karin Edvardsen